Scroll Top
euro laptop ręce na klawiaturze

Zamiast obecnych dwóch departamentów w ARiMR będzie jeden Departament Oceny Projektów i Pomocy Technicznej.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Zamiast obecnych dwóch departamentów w ARiMR będzie jeden Departament Oceny Projektów i Pomocy Technicznej.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Przemeblowanie w ARiMR

Zamiast obecnych dwóch departamentów będzie jeden Departament Oceny Projektów i Pomocy Technicznej.

„Aktualna struktura organizacyjna Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) uniemożliwia efektywne realizowanie zadań z uwagi na dużą liczbę nowo wdrażanych programów pomocowych zarówno w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, jak i Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Sprawna i bardziej efektywna realizacja wszystkich nowych zadań wymaga dostosowania struktury organizacyjnej ARiMR do istniejących potrzeb zadaniowych” – uznało MRiRW i przedstawiło projekt zmian statutu ARiMR.

Przewidują one utworzenie jednego Departamentu Oceny Projektów i Pomocy Technicznej – w miejsce obecnych: Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych i Departamentu Pomocy Technicznej.

Jak zapowiedziano, Departament Oceny Projektów i Pomocy Technicznej będzie realizował zadania związane z wykorzystaniem środków przeznaczonych na udzielanie pomocy w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie:

1) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – w ramach części inwestycji A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu:

a) wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury,

b) wsparcie w zakresie infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy,

c) wsparcie na wykonywanie działalności w zakresie przechowywania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz artykułów rolno-spożywczych,

d) wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury,

e) wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne;

2) poddziałania Przetwórstwo i marketing produktów rolnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na realizację projektów i działań inwestycyjnych w ramach:

a) wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego oraz dużych przedsiębiorstw,

b) wdrażania instrumentu finansowego w formie gwarancji spłaty kredytu;

3) działania Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, w zakresie Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020, w ramach płatności;

4) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 w ramach:

a) wdrażania instrumentu finansowego w zakresie interwencji:

– rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości – w gospodarstwie oraz poza gospodarstwem,

– inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność,

– rozwój usług na rzecz rolnictwa i leśnictwa,

b) wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego oraz dużych przedsiębiorstw w zakresie:

– rozwoju współpracy w ramach łańcucha wartości w gospodarstwie (dotacja),

– rozwoju współpracy w ramach łańcucha wartości poza gospodarstwem (dotacja),

c) dofinansowania Funduszy Wzajemnościowych;

5) pomocy technicznej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021–2027 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020.

Posty powiązane

error: Content is protected !!