Scroll Top
żyto słońce


Zmiany w dopłatach do sprzedanych zbóż i oleistych
Fot. NickyPe z Pixabay


Zmiany w dopłatach do sprzedanych zbóż i oleistych
Fot. NickyPe z Pixabay

Zmieniona pomoc do sprzedanych zbóż i oleistych

Są zmiany dotyczące okresu sprzedaży innego niż pszenica zboża, za które można wnioskować o dopłaty wypłacane przez ARiMR. Pomoc ma przysługiwać do 300 ha upraw, także większym gospodarstwom.

5 kwietnia Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/739, ustanawiające środek wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, Polsce i Rumunii. Wsparcie przeznaczone jest dla producentów rolnych w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy w celu zrekompensowania im strat (utraty wartości produkcji), które ponieśli.

Wysokość pomocy dla Polski wynosi 29 500 000 EUR. Dodatkowa pomoc krajowa może wynieść tyle samo.

W przygotowanym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów, zmieniającym rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, przygotowanym w związku z tym, podano:

„W projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762) poprzez udzielenie producentom rolnym wsparcia do sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w dłuższym okresie niż przewidziany w ww. rozporządzeniu, tj. także w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia 2023 r. Jednocześnie rezygnuje się z ograniczenia warunku przyznania pomocy dla rolnika prowadzącego gospodarstwo rolne o powierzchni do 300 ha użytków rolnych, jednak ogranicza się pomoc do 300 ha powierzchni upraw (z wyłączeniem spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników).”

Więcej o dotychczasowym uregulowaniu tego problemu:

Jaka pomoc do sprzedanej kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku?

Zgodnie z ostatnim projektem, do wniosku o pomoc trzeba więc dołączyć faktury VAT, które są potwierdzeniem sprzedaży przez rolnika:

1) żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. lub

2) kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietna 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r.

– podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych, jak również podmiotom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Okres sprzedaży kukurydzy jest inny niż pozostałych zbóż, gdyż sprzedaż kukurydzy we wcześniejszym okresie, tj. od. 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. objęta jest wsparciem krajowym.

Jak podano, termin składania wniosków o przyznanie pomocy nadzwyczajnej upływa 30 czerwca br. (ten termin wynika z konieczności zapewnienia minimalnego okresu niezbędnego do terminowego zrealizowania wypłat pomocy przez agencję wdrażającą – do 30 września 2023 r.).

Pomoc ma trafić do ok. 450 tys. gospodarstw rolnych.

Jakie stawki pomocy?

Warto je przypomnieć.

W przypadku sprzedaży żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku stawki pomocy wynoszą:

1) 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim;

2) 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim;

3) 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim;

4) 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim;

5) 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim;

6) 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim;

7) 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 1 i 4;

8) 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 2 i 5;

9) 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwach innych niż wymienione w pkt 3 i 6.

W przypadku, gdy kwota pomocy wynikająca ze wszystkich złożonych wniosków o przyznanie pomocy przekracza sumę środków z budżetu UE dla Polski (29,5 mln euro) oraz równowartości tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa (tj. 29,5 mln euro), stosuje się współczynnik korygujący. Oznacza to, że planuje się przeznaczenie na pomoc dla producentów rolnych maksymalnej kwoty pomocy dostępnej w ramach tego instrumentu wsparcia w wysokości 59 000 000 EUR.

Czytaj też:

Jaka pomoc do sprzedanej pszenicy i kupionych nawozów?

Posty powiązane

error: Content is protected !!