Scroll Top
monety

W roku 2024 zwrot akcyzy to 1,46 na litr oleju napędowego.
Fot. Alicja z Pixabay

W roku 2024 zwrot akcyzy to 1,46 na litr oleju napędowego.
Fot. Alicja z Pixabay

This is heading

W roku 2024 zwrot akcyzy to 1,46 na litr oleju napędowego

Stawka podwyższona do 2 zł była tylko wyjątkowo wprowadzona w drugim naborze z 2023 roku, teraz zwrot podatku akcyzowego wraca do stanu wyjściowego.

„W 2024 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,46 zł na 1 litr oleju” – zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r.

Tym samym sytuacja wraca do wyjściowej – taka stawka zwrotu była przyjmowana w 2023 roku w pierwszym naborze wniosków o zwrot. W drugim naborze zwiększono ją o 0,56 zł ze względu na – jak podawano – wysokie koszty zakupu oleju w 2023 roku.

Więcej:

Mamy FOR, większy zwrot akcyzy i ułatwienia w budowie obiektów rolniczych

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego i jego wypłatę  przeznaczono kwotę 1663 mln zł. Szacuje się, że z tytułu zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. jednostki samorządu terytorialnego otrzymają w ramach ww. kwoty 32,6 mln zł tytułem pokrycia kosztów realizacji zadania, a producenci rolni otrzymają 1630,4 mln zł.

Przewiduje się, że powierzchnia użytków rolnych, do której producenci rolni będą ubiegać się w 2024 r. o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie powinna przekroczyć 90% powierzchni użytków rolnych objętych systemem jednolitych płatności obszarowych. Jednocześnie zwrot podatku akcyzowego dotyczyłby ok. 4,2 mln DJP bydła, ok. 260,3 tys. DJP owiec, ok. 62 tys. DJP kóz, 285 tys. DJP koni oraz ok. 9,6 mln szt. świń – wyliczono.

Jakie zasady zwrotu akcyzy?

Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu, kwota zwrotu podatku akcyzowego jest ustalana jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Limit zwrotu ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

1) liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2) liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

3) liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

4) liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,

5) liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz

6) liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Posty powiązane

error: Content is protected !!