Scroll Top
konie głowy

Hodowcy otrzymają zwrot akcyzy
Fot. Ralf Siebeck z Pixabay

Hodowcy otrzymają zwrot akcyzy
Fot. Ralf Siebeck z Pixabay

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało o rozszerzeniu zwrotu akcyzy

Dziś Rada Ministrów przyjęła projekt, zakładający zwrot podatku akcyzowego także dla hodowców świń, owiec, kóz i koni.

Limit ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w roku składania wniosku o zwrot tego podatku oraz liczby 4, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą świń oraz jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego albo liczby 40, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą owiec, kóz i koni.

W projekcie przyjęto też limit roczny – wydatki na ten cel nie mogą przekroczyć 55 mln zł, a jeśli przekroczą, wdrażany ma być mechanizm korygujący, polegający na zmniejszeniu stawki zwrotu w następnym roku.

Projekt wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu.

W 2023 wniosek za olej zakupiony od 1 sierpnia 2022 do 31 lipca 2023  składa się od 1 do 31 sierpnia.

Jak z tego wynika, MRiRW zdecydowało się jednak zrealizować zapowiedź objęcia zwrotem akcyzy także hodowców.

Czytaj też:

Zwrot akcyzy dla hodowców świń, ale też owiec, kóz i koni

Mamy, jak podano w ocenie skutków regulacji: 58 328 siedzib stad posiadających zwierzęta z gatunku świnie, 10 244 siedzib stad posiadających zwierzęta z gatunki owce, 10 052 siedzib stad posiadających zwierzęta z gatunku kozy i 201 695 gospodarstwa rolne utrzymujące konie.

Projekt, wraz z tabelą przeliczników na DJP

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!