Scroll Top
pieniądze ręka daje

Kiedy zauważymy poprawę w rolnictwie?
Fot. Artur Łuczka z Pixabay

Kiedy zauważymy poprawę w rolnictwie?
Fot. Artur Łuczka z Pixabay

Mamy FOR, większy zwrot akcyzy i ułatwienia w budowie obiektów rolniczych

Trzy ustawy zostały przyjęte podczas wczorajszego nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu, wyznaczonego w celu zajęcia się problemami rolnictwa.

– Rząd najpierw wygenerował problem w polskim rolnictwie, a teraz zapowiada, że będzie ratował polskie rolnictwo kwotą 10 mld zł z pieniędzy podatników. Z rolników, którzy bez waszych szkodliwych działań doskonale poradziliby sobie sami, zrobiliście żebraków, którym łaskawie ofiarujecie teraz jałmużnę. Tymczasem polscy rolnicy nie są żebrakami, a wy nie jesteście łaskawcami, bo jedyne pieniądze, które macie, to te zagrabione Polakom w podatkach. To doskonała ilustracja powiedzenia, że socjalizm bohatersko walczy z problemami, które nie istnieją w normalnym ustroju.  Dlatego domagamy się powołania komisji śledczej w sprawie afery dotyczącej rolnictwa i już zgłosiliśmy odpowiedni projekt ustawy, a wy boicie się nawet poddać go pod głosowanie. Dość oszukiwania rolników, dość oszukiwania polskich konsumentów – takie wystąpienie Konrada Berkowicza z  Konfederacji miało miejsce na początku wczorajszych obrad Sejmu, zgodnie z deklaracją – poświęconych sprawom rolnictwa.

Ostatecznie pod obrady Sejmu trafiły ustawy:

– o Funduszu Ochrony Rolnictwa

– o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy – Prawo budowlane

– o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Przy nader nikłym zainteresowaniu posłów (nieporównywalnym np. z kwestią dotyczącą zmian w składzie komisji sejmowych) swoją informację w sprawie sytuacji w polskim rolnictwie przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Więcej o tej informacji ministra:

Telus o polityce informacyjnej czy sytuacji w rolnictwie?

Zwrot pobranej akcyzy

Ta zmiana ma dwa aspekty:

– Pierwsza dodatkowa pomoc dotyczy wprowadzenia limitu zużywanego oleju napędowego dla producentów świń, owiec, kóz i koni. Druga dodatkowa pomoc dotyczy zwiększenia stawki zwrotu kosztów zakupu oleju napędowego zakupionego w okresie od dnia 1 lutego 2023 r. do końca lipca 2023 r. – do pozostającego w dyspozycji producenta rolnego limitu na drugi nabór wniosków, do 2 zł za 1 l oleju napędowego – tak prezentował projekt wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

– Ze względu na wysokie koszty zakupu oleju napędowego w 2023 r. w drugim naborze wniosków o zwrot podatku dotacja do 1 l zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł. Przy czym maksymalna stawka zwrotu podatku może wynieść 1,46 zł za litr, z uwzględnieniem w podatkach również opłaty paliwowej i emisyjnej. Dodatkowa pomoc, w wysokości 54 gr na litr zakupionego oleju napędowego, będzie udzielana po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na zastosowanie tej pomocy. Wniosek notyfikacyjny został już wysłany do Komisji Europejskiej – mówił Ryszard Bartosik.

I chociaż posłowie krytykowali projekt jako oddający zabrane pieniądze i to w sytuacji krachu polityki rolnej w okresie przedwyborczym – projekt przyjęto.

Fundusz Ochrony Rolnictwa

– Projekt ustawy zakłada utworzenie Funduszu Ochrony Rolnictwa, z którego będą wypłacane rekompensaty producentom rolnym w przypadku braku zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu, przechowywania, obróbki lub przetwórstwa produktów rolnych, który stał się niewypłacalny. Fundusz będzie wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie upoważniony do dysponowania środkami funduszu, a także będzie zapewniał obsługę prawną i techniczno-biurową funduszu, ustalał plan finansowy funduszu oraz opracowywał sprawozdanie z jego realizacji. Do wpłat na fundusz w wysokości 0,125% wartości netto nabywanych produktów rolnych będą obowiązane podmioty skupujące produkty rolne od producentów rolnych w celu ich przechowywania, obróbki lub przetworzenia. Oznacza to, że obowiązane do wpłacania należności na rachunek funduszu będą pierwsze podmioty skupujące produkty rolne – tak prezentował projekt wiceminister Ryszard Bartosik.

Ta ustawa okazała się problematyczna. Posłowie podnosili słabe przygotowanie projektu. Ostatecznie jednak ustawę przyjęli niewielką większością – głosowało 447 posłów. 236 – za, 4 – przeciw, 207 się wstrzymało.

 

Projekt ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy – Prawo budowlane

Ten projekt trafił pod obrady Sejmu 27 kwietnia, I czytanie odbyło się w komisjach. 9 maja Sejm odbył II czytanie projektu. Zgłoszono kolejne poprawki, które komisje rekomendowały odrzucić.

Sejm po przedyskutowaniu poprawek uchwalił ustawę o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Teraz ustawy trafią do Senatu.

Więcej o przyjętych wczoraj projektach ustaw:

9 maja posiedzenie Sejmu w sprawie rolnictwa

Posty powiązane

error: Content is protected !!