Scroll Top
złoto

W 2023 r. zyski netto na kwotę 38,4 mld zł wypracowało 541 banków.
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

W 2023 r. zyski netto na kwotę 38,4 mld zł wypracowało 541 banków.
Fot. PublicDomainPictures z Pixabay

Banki mają się dobrze w 2023 r. zyski netto na kwotę 38,4 mld wypracowało 541 banków

Wszystkich banków w 2023 roku było 555, w tym 492 to banki spółdzielcze, a 63 – komercyjne. Przeważający kapitał polski miało 13 banków komercyjnych.

Jak informuje GUS, w 2023 r. działalność zakończyły 4 banki spółdzielcze, które za obopólną zgodą połączyły się z innymi bankami spółdzielczymi.

Został zlikwidowany jeden bank w formie spółki akcyjnej ze 100% udziałem kapitału zagranicznego.

W 2023 r. nie doszło do upadłości lub przymusowej restrukturyzacji żadnego banku, żaden nowy bank lub oddział instytucji kredytowej nie rozpoczął działalności operacyjnej – podaje GUS.

W 2023 r. zyski netto na kwotę 38,4 mld zł wypracowało 541 banków (50 komercyjnych i 491 spółdzielczych), a straty netto o wartości 10,7 mld zł poniosło 14 banków – 13 komercyjnych, w tym 8 oddziałów instytucji kredytowych, oraz 1 spółdzielczy.

Wynik finansowy netto sektora bankowego w 2023 r. wyniósł 27,6 mld zł, wobec 10,6 mld zł w poprzednim roku. Suma bilansowa banków ogółem w końcu 2023 r. była wyższa niż rok wcześniej o 10,3% i wyniosła 2 994,8 mld zł.

Wartość kredytów sektora niefinansowego zmniejszyła się o 1,9% do kwoty 1 147,2 mld zł, a wartość depozytów sektora niefinansowego wzrosła o 10,2% do 1 803,4 mld zł.

Wzrosły kredyty dla sektora niefinansowego, udzielane tylko dla MŚP (11 proc. tych z 2022 roku) i konsumpcyjne dla osób prywatnych (104,6 proc.) – pozostałe spadły.

Depozyty sektora niefinansowego wzrosły (110,2 proc. tych z 2022), a sektora instytucji rządowych i samorządowych spadły (98,0 proc. tych z 2022 r.) – wyliczył GUS.

 

 

Zakłady ubezpieczeniowe mają się dobrze – 9,5 mld zł to wynik finansowy netto za 2023 rok

Posty powiązane

error: Content is protected !!