Scroll Top
pszenica ręce

Polska przedłużyła zakaz importu niektórych produktów z Ukrainy
Fot. DESPIERRES z Pixabay

Polska przedłużyła zakaz importu niektórych produktów z Ukrainy
Fot. DESPIERRES z Pixabay

Co obejmuje ostatni zakaz przywozu z Ukrainy?

Embargo na ukraińską pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik zostało rozszerzone o towary pochodzące z przetwarzania tych produktów.

Komisja Europejska nie widziała potrzeby przedłużenia po 15 września embarga na wwóz do Polski i innych krajów graniczących z Ukrainą niektórych towarów z tego państwa.

Polski rząd jednak uznał, że nie ustały powody, dla których to embargo wprowadzono i dlatego ustanowienie zakazu przywozu pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku oraz słonecznika z Ukrainy do Polski w obecnej sytuacji rynkowej jest uzasadnione i ma na celu zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz bezpieczeństwa publicznego.

Minister rozwoju i technologii, po zasięgnięciu opinii premiera, a także w porozumieniu z ministrem rolnictwa i ministrem finansów, przygotował stosowne rozporządzenie.

Na jego podstawie bezterminowo zakazano przywozu na terytorium Polski z Ukrainy towarów wcześniej objętych embargiem, a także powstałych z przetworzenia ww. produktów, takich jak makuchy i śruta rzepakowa oraz otręby i śruty z pszenicy i kukurydzy a także mąka z pszenicy zwyczajnej. To rozszerzenie ma ograniczyć możliwości omijania zakazu importu surowców poprzez zwiększanie importu produktów powstałych z ich przetwarzania, a na taką możliwość wskazują wyniki wymiany handlowej z Ukrainą w ostatnich miesiącach – podano w uzasadnieniu.

„Przedłużenie zakazu importu niektórych produktów z Ukrainy do Polski jest niezbędne, ponieważ ewentualne przywrócenie importu po 15 września 2023 r. spowoduje powrót do sytuacji sprzed wprowadzenia zakazu importu w postaci destabilizacji rynku w Polsce” – podano, dodając, że istnieje realne zagrożenie, że polscy rolnicy, ze względu na ogromny napływ tańszych produktów z Ukrainy, porzucą uprawę zbóż i rzepaku, co w niedługiej przyszłości zagrozi bezpieczeństwu żywnościowemu Polski i uzależni nasz kraj od importu podstawowych produktów rolnych.

W załącznikach:

całe uzasadnienie rozporządzenia

– wykaz produktów

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!