Scroll Top
jabłka dżem

Spółka celowa KOWR przez pierwsze pół roku działalności kupiła tysiąc ton jabłek
Fot. congerdesign z Pixabay

Spółka celowa KOWR przez pierwsze pół roku działalności kupiła tysiąc ton jabłek
Fot. congerdesign z Pixabay

Rolno-Spożywcza Spółka Inwestycyjna KOWR ma pół roku

Rozpoczęła się działalność Rolno-Spożywczej Spółki Inwestycyjnej sp. z o.o. – spółki celowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. KOWR objął w niej udziały za 200 mln zł.

Utworzona w październiku 2022 roku spółka 4 stycznia 2023 r. wydzierżawiła od Oddziału Terenowego KOWR w Łodzi dwa zakłady przechowalniczo-sortownicze w miejscowościach Stanisławów i Regnów.

Tysiąc ton jabłek kupione, 450 kg sprzedane

„Obiekty po sześcioletniej przerwie w działalności wymagają remontu i przygotowania m.in. poprzez kompleksowe działania polegające na uruchomieniu dwóch linii sortowniczych jabłek, w tym największej linii sortowniczej w Polsce znajdującej się w Regnowie (trwają prace związane z przywróceniem jej funkcjonowania; został sprowadzony zespół serwisowy z Francji od głównego producenta) oraz dezynfekcję i remont obu obiektów pod kątem sanitarnym” – poinformował wiceminister Rafał Romanowski, odpowiadając na interpelację poselską.

Spółka podjęła kroki w celu uzyskania możliwości eksportowych (rejestr eksporterów, rejestr podmiotów profesjonalnych, EORI, rejestracja zakładów w eksporcie do krajów trzecich).

Jak podaje wiceminister, spółce udało się kupić 1 tys. ton polskich jabłek i sprzedać 450 ton, m.in. na rynek w Kazachstanie, Singapurze i na Litwie.

Obecnie trwają prace nad schematem kontraktacji w związku z możliwością przechowania ok. 34 tys. ton owoców w obu zakładach, a także analizy możliwości zaadoptowania części wolnych powierzchni w zakładach w Regnowie i Stanisławowie pod przechowalnictwo i konfekcjonowanie polskich owoców i warzyw w celu ich eksportowania.

Spółka tworzy też dział handlowy do sprzedaży krajowej i eksportowej produktów spożywczych od polskich producentów, podpisano umowę z jedną z największych polskich sieci handlowych na dostawę owoców i warzyw od polskich producentów.

Sprawdzana jest możliwość produkcji koncentratu z jabłek.

„Spółka jest także w trakcie pozyskiwania umów z krajowymi i zagranicznymi sieciami handlowymi oraz hurtowniami spożywczymi. Ponadto odbyły się rozmowy dotyczące wsparcia Krajowej Grupy Spożywczej, tj. udostępnienia placu i budynku w Regnowie pod planowane punkty sprzedaży nawozów dla lokalnych rolników i sadowników” – podał wiceminister.

Współpraca z KGS ma też dotyczyć produkcji nowych produktów spożywczych z wykorzystaniem bazy technologicznej Krajowej Grupy Spożywczej (na początek miałyby to być produkty z jabłek), a także eksportu i sprzedaży łączonej produktów spółki i Krajowej Grupy Spożywczej.

Spółka planuje sprzedaż i eksport produktów spożywczych pod marką własną i tworzenie produktów pod zamówienia zagranicznych i krajowych kontrahentów.

Ile to kosztowało?

Do tych wszystkich sukcesów doprowadzili prezes – z wynagrodzeniem miesięcznym 22 018,90 zł brutto i wiceprezes – z wynagrodzeniem 21 578,52 zł brutto. Dla Zarządu przewidziane jest też wynagrodzenie zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki zależne od poziomu realizacji celów zarządczych w wysokości nie przekraczającej 50% wynagrodzenia stałego.

W siedzibie spółki w Warszawie zatrudnione są 4 osoby na stanowiskach: księgowy, kierownik ds. zakupów i logistyki, starszy specjalista ds. administracyjno-kadrowych, referent ds. obsługi zakupów.

W zakładzie w Regnowie i Stanisławowie zatrudnieni są: dyrektor ds. rozwoju, specjalista ds. administracyjno-biurowych, dwóch pracowników produkcyjno-technicznych.

Średnie wynagrodzenie wszystkich zatrudnionych osób wynosi 8649 zł brutto.

W kwestii kosztów średniomiesięcznych działalności spółki informacja przedstawia się następująco:

–  siedziba centrali, koszty spółki (koszty uwzględniają m.in. remont lokalu, wyposażenie, materiały, sprzęt informatyczny, wynagrodzenia, wynajem biura, usługi prawne, usługi notarialne, usługi informatyczne, składki ZUS) – 314 067,51 zł,

– zakłady Stanisławów i Regnów (koszty uwzględniają m.in.: zakup materiałów, usługi dezynfekcji, mycia, porządkowania, remontów, serwisów, przywracania zdolności produkcyjnych linii sortującej, wynagrodzenia pracowników, koszty energii, wody, podatki lokalne, transport produktów rolno-spożywczych, ochrona obiektów, ubezpieczenia majątkowe) – 1 127 229,80 zł.

Spółka ma pięć samochodów osobowych:

– dwa zakupiono, każdy po 88,2 tys. netto,

– trzy to samochody pozyskane w ramach leasingu operacyjnego (rata miesięczna za trzy samochody wynosi 10,9 tys. zł miesięcznie).

Zgodnie z umową najmu, zawartą na czas nieokreślony z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowym Instytutem Badawczym, miesięczny koszt najmu lokalu siedziby spółki wynosi 13 848,10 zł netto.

Czytaj też:

Spółki celowe KOWR – powołane bez celu?

Posty powiązane

error: Content is protected !!