Scroll Top
kredyt lichwa money-g25834fa9b_1920

Rzecznik finansowy będzie mógł prowadzić postępowania na rzecz rolników
Fot. svklimkin z Pixabay

Rzecznik finansowy będzie mógł prowadzić postępowania na rzecz rolników
Fot. svklimkin z Pixabay

Rzecznik finansowy będzie też rzecznikiem rolników

Wprawdzie ustawa antylichwiarska nie uwzględnia rolników – ale rzecznik finansowy będzie mógł wszczynać postępowania i dołączać do postępowań cywilnych prowadzonych na rzecz klientów podmiotu rynku finansowego – w tym rolników, a nie tylko konsumentów.

Zapowiadanych poprawek do ustawy antylichwiarskiej nie wprowadzono, pomimo zapewnień, że w Senacie uda się nadrobić pominięcie rolników przy uchwalaniu nowych przepisów.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł podczas prac w sejmowych komisjach Finansów Publicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka twierdził, że ustawa antylichwiarska jest adresowana do konsumentów – a poprawka zgłoszona przez Klub Kukiz’15 – Demokracja Bezpośrednia nie rozróżnia dużych i małych rolników, poza tym w KRUS „mamy osoby, które nie są rolnikami” i dlatego zgłoszona poprawka nie może być zaakceptowana.

– Kierunkowo tak, rolnicy również powinni być chronieni przed lichwą – twierdził wtedy wiceminister sprawiedliwości i obiecywał powrót do tematu na etapie prac w Senacie.

Przypomnijmy, że Rzecznik Finansowy, opiniując ten antylichwiarski projekt ustawy złożony w Sejmie, 1 marca 2022 roku napisał, iż jest bezradny, jeśli chodzi o możliwość interweniowania na rzecz rolników: „Rzecznik Finansowy podnosi, że szczególnie istotne znaczenie ma zapewnienie ochrony przed lichwą właścicielom gospodarstw rolnych. W swojej działalności Rzecznik Finansowy otrzymywał wiele sygnałów na temat rażąco niekorzystnych umów zawieranych z osobami prowadzącymi gospodarstwa rolne, którym obecne przepisy nie dają wystarczających instrumentów dochodzenia swoich praw. Niestety również projektowane regulacje pomijają tę grupę podmiotów”.

Więcej:

Lichwa omija rolników?

Teraz temat wrócił przy okazji debaty nad projektem ustawy o zmianie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Jak wskazał poseł Jarosław Sachajko, i ta ustawa nie uwzględnia rolników.

– Przy okazji ustawy antylichwiarskiej złożyłem poprawkę, aby dobrodziejstwami ustawy antylichwiarskiej objąć rolników – przypomniał. – Minister kilkakrotnie obiecywał, że takie rozwiązanie będzie. Ostatnia obietnica była – bo przecież poprawka Kukiz’15 nie mogła przejść – że będzie to w Senacie. Dzisiaj okazuje się, że w Senacie minister nie zrobił nic, aby rolnicy byli objęci ustawą antylichwiarską. Jest kolejna obietnica, że to zdarzy się do końca roku. Oczywiście sprawdzę to, ale edukacja finansowa jest wyjątkowo ważna. Wielokrotnie zwracałem się do rzecznika finansowego, który w kilku sprawach rzeczywiście bardzo efektywnie zadziałał, ale w sprawach związanych z lichwą na wsi powiedział, że nie ma narzędzia. Dlatego też złożyłem taką poprawkę w uzgodnieniu z rzecznikiem finansowym, jednak Solidarna Polska po raz kolejny pokazała, co myśli o ochronie rolników.

Jak wynika jednak z wyjaśnień wiceministra finansów Piotra Patkowskiego, rzecznik finansowy będzie miał możliwość działania na rzecz rolników:

– Trudno mi się wypowiadać, panie pośle, o ustawie o lichwie, bo nie ja ją prowadziłem. Ale jest jedna rzecz, jedno pana pytanie jest rzeczywiście istotne i warto się do tego odnieść. Pan zwrócił uwagę, że dobrze byłoby, gdyby rzecznik mógł obejmować swoją ochroną też rolników. Taką zmianę przewidujemy w art. 26. Mianowicie wprowadzamy tam taki zapis, że rzecznik będzie mógł wszczynać postępowania i dołączać do postępowań cywilnych prowadzonych na rzecz klientów podmiotu rynku finansowego. Proszę zwrócić uwagę, jest bardzo istotna zmiana nazewnictwa: nie konsumentów, a klientów. Czyli może być tutaj także przypadek, że jest to z założenia podmiot profesjonalny, ale nieprofesjonalny, jeśli chodzi o rynek finansowy. A więc rolnika, nawet jeśli będzie uznany za przedsiębiorcę, trudno uznać za profesjonalnego partnera wobec rynku finansowego. Właśnie ten artykuł będzie umożliwiał świadczenie rolnikom pomocy przez rzecznika finansowego. Czyli ten katalog podmiotowy zdecydowanie się rozszerza. Mam głęboką nadzieję, że rzecznik finansowy będzie korzystał z tego uprawnienia.

Posty powiązane

error: Content is protected !!