Scroll Top
Solidarnosc RI domaga sięe stabilizacji

Czy można skutecznie przeciwdziałać brakowi stabilizacji w rolnictwie?
fot. Tumisu z pixabay.com

Czy można skutecznie przeciwdziałać brakowi stabilizacji w rolnictwie?
fot. Tumisu z pixabay.com

Solidarność RI domaga się stabilizacji

Solidarność Rolników Indywidualnych zorganizowała posiedzenie Prezydium Rady Krajowej z udziałem wiceministra rolnictwa  Krzysztofa Ciecióry.

Wskazano na trzy grupy problemów, dotyczących „trudnej sytuacji w rolnictwie”: sytuację na rynku zbóż, występującą suszę rolniczą oraz kwestię gospodarowania ziemią rolną z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność” przekazało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka pisma o podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań w kierunku stabilizacji sytuacji w rolnictwie, w tym w szczególności o:

  • wprowadzenie przez Krajową Grupę Spożywczą skupu interwencyjnego zbóż dla rolników indywidualnych z możliwością dopłat do przechowalnictwa;
  • wprowadzenie stanu klęski suszy na terenie kraju w związku z występowaniem suszy w niemal we wszystkich województwach na terenie kraju;

realizację ustaleń dotyczących wypłaty środków za szkody suszowe w 2021 roku zgodnie z podpisanym porozumieniem w Szczecinie;

  • wprowadzenie mechanizmu obniżki cen za paliwo rolnicze do produkcji rolnej;
  • przywrócenie funkcjonowania wojewódzkich inspektoratów skupu i przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych;
  • wzmocnienie i wzmożenie granicznych kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych płodów rolnych i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy;
  • wycofanie Zarządzenia Nr 74 /2022/Z Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia 8 czerwca 2022 roku zmieniającego Zarządzenie Nr 105/2020/Z w sprawie wykonywania umowy dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  • –objęcie tarczą antyinflacyjną kredytów rolniczych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!