Scroll Top
świnka skarbonka spada z pieniędzmi

Czy unijne dopłaty do rolnictwa są „na zawsze”?
Fot. TungArt7 z Pixabay

Czy unijne dopłaty do rolnictwa są „na zawsze”?
Fot. TungArt7 z Pixabay

Dopłaty bezpośrednie będą także po 2027 roku?

Niedawny wiceminister rolnictwa Krzysztof Ciecióra posiada wiedzę, której nie przekazał w resorcie? Dopłaty bezpośrednie jednak nie są niezagrożone, także po akcesji Ukrainy do UE?

Z wypowiedzi niedawnego wiceministra rolnictwa Krzysztofa Ciecióry, wygłoszonej podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa, wynikało, że sprawa jest omawiana w Komisji Europejskiej „otwarcie” – otóż akcesja Ukrainy do UE miałaby też oznaczać zmiany w finansowaniu rolnictwa – krótko mówiąc, koniec dopłat bezpośrednich.

Więcej:

Dopłaty bezpośrednie już tylko przez trzy lata?

Dopłaty bezpośrednie już tylko przez trzy lata?

Informacje przekazywane przez Komisję Europejską i Parlament też potwierdzają, że w unijnej polityce rolnej szykują się znaczne zmiany.

Czytaj:

PE: Wsparcie dla Ukrainy, odpowiedź na obawy rolników

UE wycofa się z Zielonego Ładu?

Ministerstwo Rolnictwa nie potwierdza jednak, aby rezygnacja z dopłat była w UE rozważana.

Pytane, czy posiada informacje na ten temat, aby Komisja Europejska rozważała rezygnację z dopłat, czy jest brana pod uwagę tak skrajna propozycja i jakie jest wobec niej stanowisko Polski? Ile pieniędzy może trafić na rolnictwo w kolejnej unijnej siedmiolatce? Jak daleko są zaawansowane prace nad zmianą w WPR na okres po 2027 roku? – odpowiada krótko:

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie posiada informacji, które mogłyby potwierdzić stwierdzenie posła Krzysztofa Ciecióry, że Komisja Europejska rozważa rezygnację z dopłat”.

A więc fałszywy alarm? Przyłączenie Ukrainy do UE – czyli też do unijnej WPR, z jej systemem dopłat – spowoduje zwiększenie budżetu unijnego kierowanego na rolnictwo i system dopłat będzie utrzymany?

UE rozpoczęła „strategiczny dialog” na temat przyszłości rolnictwa. Pierwsze wnioski mają być „późnym latem”. Obyśmy nie byli zaskoczeni…

Posty powiązane

error: Content is protected !!