Scroll Top
success-wynagrodzenia emerytury0

Nominalny wzrost wynagrodzeń i emerytur – ale realny spadek
fot. itay verchik z Pixabay

Nominalny wzrost wynagrodzeń i emerytur – ale realny spadek
fot. itay verchik z Pixabay

Obniża się siła nabywcza wynagrodzeń i emerytur

W tym roku wynagrodzenia spadły realnie o 2,7 proc. rok do roku, a emerytury z systemu rolniczego o 9,1 proc. r/r.

„W sierpniu br. przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w skali roku w mniejszym stopniu niż w poprzednich miesiącach br. Przy dalszym przyspieszeniu dynamiki cen konsumpcyjnych, siła nabywcza płac obniżyła się. Tempo wzrostu nominalnych emerytur i rent brutto z obu systemów było słabsze niż w przypadku wynagrodzeń, a spadek ich siły nabywczej – głębszy” – to podsumowanie GUS dotyczące wynagrodzeń, zawarte w publikacji „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2022 r”.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu br. wyniosło 6583,03 zł, tj. o 12,7 proc. więcej niż przed rokiem Warto zwrócić uwagę na stosunkowo wysoki wzrost płac w produkcji artykułów spożywczych – o 13,8 proc.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2022 r. realnie spadło jednak o 2,7 proc. r/r.

Dochód rolniczy z ha za 2021 rok spadł również.

Więcej:

Dochód z ha w 2021 roku niższy niż w 2017, czy czeka nas powtórka 2015?

Sytuacja emerytów rolniczych jest dużo gorsza niż emerytów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych. Przeciętna emerytura pozarolnicza była w sierpniu o 10,2 proc. większa niż rok temu i wynosiła 2921,06 zł. Siła nabywcza przeciętnego świadczenia w sierpniu br. była jednak o 5,7 proc. niższa niż przed rokiem. Natomiast przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych w sierpniu br. wyniosła 1516,63 zł i była o 6,2 proc. większa niż przed rokiem. Siła nabywcza przeciętnego świadczenia rolników indywidualnych w sierpniu br. w stosunku do ubiegłego roku spadła aż o 9,1 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu br. były o 16,1 proc. wyższe niż przed rokiem.

Czytaj też:

W sierpniu wyższe ceny skupu

Posty powiązane

error: Content is protected !!