Scroll Top
wiek młody-stary

Fot. MFiPR/funduszeeuropejskie.gov.pl

Fot. MFiPR/funduszeeuropejskie.gov.pl

Maksymalnie 120 dni na ocenę wniosków. zasady wyboru projektów w ramach FERS

Maksymalnie 120 dni będzie mogła trwać ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie z programu FERS w przypadku największych naborów – wynika z dokumentu „Zasady wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”.

10 marca 2023 r. Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, zatwierdziła dokument pt. „Zasady wyboru projektów w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027″.

W dokumencie określone zostały, m. in. kwestie takie, jak: systematyka kryteriów wyboru projektów, planowanie i przeprowadzanie naborów, oraz metodyka doboru próby do weryfikacji prawdziwości oświadczeń o bezstronności osób oceniających wnioski o dofinansowanie projektów.

Zgodnie z dokumentem ocena merytoryczna każdego z projektów wybieranych w konkursie przeprowadzana będzie niezależnie przez dwóch oceniających wyłanianych w drodze losowania przez przewodniczącego Komisji Oceniającej Projekty i będzie podzielona na etapy.

Termin na jej przeprowadzenie będzie zależał od liczby wniosków złożonych w konkursie. W przypadku naborów, w których złożono do 200 wniosków ocena merytoryczna będzie trwała maksymalnie 60 dni. Gdy wniosków wpłynie od 201 do 400 wtedy ocena będzie musiała się zakończyć w ciągu 90 dni. Najwięcej, bo nawet do 120 dni potrwa ocena merytoryczna, gdy wpłynie więcej niż 400 wniosków w naborze.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) to następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). W FERS realizowane będą działania w sześciu Priorytetach: I – Umiejętności; II – Opieka nad dziećmi i godzenie życia zawodowego i prywatnego; III – Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami; IV – Spójność i zdrowie; V – Innowacje społeczne; VI – Pomoc techniczna.

Szacowana łączna wartość alokacji FERS wynosi blisko 4,9 mld euro (w tym ponad 4 mld wkładu UE).

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Posty powiązane

error: Content is protected !!