Scroll Top
pszenica

Celem jest powojenna odbudowa i akcesja do UE Ukrainy
Fot. ZT_OSCAR z Pixabay

Celem jest powojenna odbudowa i akcesja do UE Ukrainy
Fot. ZT_OSCAR z Pixabay

MRiT: Chcemy zaangażować polski biznes w odbudowę Ukrainy

Polska i Ukraina zadeklarowały kontynuację rozmów bilateralnych, których nadrzędnym celem jest powojenna odbudowa Ukrainy, a w dalszej perspektywie akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje:

Uproszczenie kwestii regulacyjnych dla polskich przedsiębiorstw w Ukrainie oraz ukraińskich firm w Polsce, a także zapowiedź stworzenia Białej Księgi dotyczącej zdefiniowania obszarów problemowych we wzajemnych relacjach gospodarczych, które należy rozwiązać – to główne ustalenia ze spotkania delegacji z Polski i Ukrainy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W rozmowach uczestniczyli m. in. pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz oraz wicepremier ds. odbudowy Ukrainy Ołeksandr Kubrakov.

– Ukraina potrzebuje zaufanego, sprawdzonego partnera, który będzie wspierał jej powojenną odbudowę. Polska jest najlepiej przygotowana do roli hubu logistyczno-spedycyjnego, który wzmacniałby ten proces – powiedziała Jadwiga Emilewicz na spotkaniu z delegacją Ukrainy pod przewodnictwem wicepremiera ds. powojennej odbudowy tego kraju Ołeksandra Kubrakova. – Liczymy też na poparcie przez Ukrainę włączenia Polski do Komitetu Sterującego Platformy Koordynacyjnej Darczyńców Grupy G7 – dodała wiceminister Emilewicz.

W spotkaniu przedstawicieli obu państw, które odbyło się w Kancelarii Premiera, ze strony polskiej uczestniczyli też min.: minister Michał Dworczyk oraz były minister finansów Tadeusz Kościński. Stronę ukraińską reprezentowali: wiceminister ds. integracji europejskiej Anna Jurczenko, wiceminister ds. rozwoju społeczności, terytoriów i infrastruktury Ołeksandra Azarkina oraz szef Państwowej Agencji ds. Odbudowy Ukrainy i Rozwoju Infrastruktury Ukrainy Mustafa Masi Nayyem, a także Rusłan Perun z ambasady Ukrainy w Warszawie.

Obie strony zadeklarowały kontynuację rozmów bilateralnych, których nadrzędnym celem jest powojenna odbudowa Ukrainy, a w dalszej perspektywie akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Uzgodniono również regularne konsultacje polsko-ukraińskie w tym zakresie. W rozmowach uczestniczyli także przedstawiciele izb gospodarczych i instytucji wsparcia biznesu (PAIH oraz KUKE), a także Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Źródło informacji: MFIR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!