Scroll Top
banknoty euro stos

FEniKS to największy program finansowany z funduszy UE
Fot. moerschy z Pixabay

FEniKS to największy program finansowany z funduszy UE
Fot. moerschy z Pixabay

Przyjęto kryteria wyboru projektów programu FEnIKS

Podczas majowego posiedzenia Komitet Monitorujący program FEnIKS zatwierdził kryteria wyboru projektów w ramach wybranych działań we wszystkich sektorach programu.

To kolejny etap prac nad uruchomieniem największego programu unijnej perspektywy 2021-2027.

Uchwalone kryteria dotyczą m.in. projektów ochrony przyrody i rozwoju zielonej infrastruktury, adaptacji do zmian klimatu, zapobiegania klęskom i katastrofom oraz efektywności energetycznej, a także projektów kolejowych, w tym kolei miejskiej.

– Dzięki pracy wszystkich instytucji, a w szczególności Komitetu Monitorującego FEnIKS, przyspieszyliśmy tempo uruchamiania programu. Sukcesywnie przyjmujemy kolejne kryteria wyboru projektów. Na przyjęcie czeka jeszcze około 60 kompletów kryteriów, co oznacza, że dużo pracy przed nami – powiedział Jarosław Orliński, który przewodniczył obradom Komitetu.

Katarzyna Charzyńska, koordynatorka FEnIKS w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej przypomniała, że rola Komitetu Monitorującego FEnIKS jest szczególnie ważna i odpowiedzialna.

– Jest to największy program finansowany z funduszy UE. Zatem kryteria wyboru projektów, które są przyjęte w ramach tego programu, ale także inne rozwiązania wypracowane przez grupy robocze, są inspiracją dla wszystkich pozostałych programów – zaznaczyła Charzyńska.

W trakcie posiedzenia członkom Komitetu zaprezentowane zostały także propozycje rozwiązań w zakresie dofinansowania projektów związanych z wodnym transportem śródlądowym.

FEniKS, którego budżet wynosi ok. 24 mld euro jest największym pod względem finansowym oraz liczby obszarów wsparcia programem krajowym w całej Unii Europejskiej. Program jest następcą dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko realizowanych w perspektywach 2007-2013 oraz 2014-2020 (POIiŚ).

Jego głównym celem jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Cały program skupiony jest na rozwoju sześciu obszarów tematycznych, tj.: adaptacji do zmian klimatu, rozwoju odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, rozwoju ochrony zdrowia, rozwoju transportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!