Scroll Top
euro pajęczyna

Propozycje zmian w KPO dotyczą zakresu działania MRiRW.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Propozycje zmian w KPO dotyczą zakresu działania MRiRW.
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Wysłuchanie publiczne rewizji KPO z udziałem kierownictwa MFiPR

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej informuje o trwających publicznych konsultacjach rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W związku z tym wcoraj w Warszawie odbyło się z udziałem kierownictwa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wysłuchanie publiczne zaproponowanych zmian. Przedstawiciele m.in. samorządów i organizacji pozarządowych mogli w jego trakcie wyrazić swoją opinię czy przedstawić propozycję zmian.

Konsultacje publiczne Krajowego Planu Odbudowy to efekt prac nad przeglądem reform i inwestycji z KPO, które MFiPR prowadziło od stycznia br.

Zaproponowano zmiany w 11 reformach i 22 inwestycjach. ­­- Mamy ponad 2-lata opóźnienia w realizacji KPO. Stąd celem zmian jest uczynić KPO maksymalnie realistycznym i efektywnym, oraz tak zmienić zakres działania w KPO, aby nie było w nim inwestycji i reform, które są niecelowe i nieoptymalne – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, otwierając wysłuchanie, które odbyło się w formule on-line. – KPO to największy projekt inwestycyjny w Polsce, dlatego współuczestniczenie różnych środowisk w jego rewizji jest kluczowe, abyśmy w najlepszy sposób przeprowadzili zmiany w KPO – podkreśliła minister funduszy i polityki regionalnej.

Publiczne wysłuchanie zmiany KPO to główny punkt szerokich konsultacji społecznych rewizji KPO. Wysłuchanie czyni proces konsultacji bardziej transparentnym i otwartym na uczestnictwo w nim szerokich grup społecznych i gospodarczych.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. samorządowcy, przedstawiciele uczelni i ośrodków badawczych, związków zawodowych, organizacji pracodawców, przedsiębiorstw, organizacji społecznych i pozarządowych oraz resortów odpowiedzialnych za rewizję KPO.

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz poinformowała, że główne propozycje zmian nadsyłane do MFiPR w trakcie konsultacji rewizji KPO dotyczą: transformacji cyfrowej, zielonej inteligentnej mobilności i zmniejszenia energochłonności.

Rewizja KPO

Trwająca od 15 marca br. rewizja KPO objęła 11 z 55 reform (8 z części grantowej i 3 z części pożyczkowej) oraz 22 z 56 inwestycji (14 z części grantowej i 8 z części pożyczkowej KPO). Do 15 kwietnia trwają konsultacje publiczne proponowanych zmian w KPO, w ramach których możliwe jest zgłaszanie uwag do zaproponowanych zmian.

Terminy rewizji KPO

18 kwietnia br. zbierze się na III posiedzeniu Komitet Monitorujący KPO. Zostanie na nim omówiony proces konsultacji społecznych oraz przedstawione stanowisko rządu do zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag i propozycji do rewizji KPO. Po posiedzeniu KM KPO projekt dokumentacji zostanie przekazany do akceptacji Rady Ministrów. Formalne wysłanie rewizji KPO do KE nastąpi w ostatniej dekadzie kwietnia br. Zmieniona decyzja wykonawcza Rady UE, która zatwierdzi zmiany w KPO planowana jest do przyjęcia przez ECOFIN 16 lipca br.

KPO – 56 inwestycji i 55 reform

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności dla Polski to 56 inwestycji i 55 reform. Ich celem jest wzmocnienie polskiej gospodarki po pandemii COVID-19, przestawienie jej na nowe tory rozwoju oraz uczynienie bardziej odporną na wszelkie kryzysy. Otrzymamy z KPO 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Zmiany zaproponowane w rewizji obejmują pięć komponentów KPO – odporność i konkurencyjność gospodarki; zielona energia i zmniejszenie energochłonności; transformacja cyfrowa; efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; zielona, inteligentna mobilność.

Bez zmian zostaną komponenty „Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności” oraz REPowerUE.

Propozycje zmian w KPO dotyczą zakresu działania ośmiu resortów – Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Kultury i Sztuki, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naukowego oraz Ministerstwa Zdrowia.

 

Źródło informacji: MFiPR; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!