Scroll Top
da134645-3e6f-414d-b08a-b9b8fffcfbd3

Rozmowy polsko-singapurskie w MRiRW (fot. MRiRW)

Rozmowy polsko-singapurskie w MRiRW (fot. MRiRW)

Wzmocnienie współpracy z Singapurem

Sekretarz stanu Lech Kołakowski spotkał się dziś z ambasadorem wizytującym Singapuru w Polsce J.E. Loo Choon Yong.

Spotkanie dotyczyło możliwości intensyfikacji współpracy w sektorze rolnym. Rozmówcy poświęcili dużo uwagi problematyce bezpieczeństwa żywnościowego i rozwoju handlu artykułami rolno-spożywczymi.

Stan relacji dwustronnych w sektorze rolnym

Wiceminister Lech Kołakowski odnotował pozytywne efekty dotychczasowych relacji w dziedzinie rolnictwa. Wskazał na gotowość strony polskiej do zwiększenia dynamiki kontaktów administracyjnych oraz biznesowych z ważnym i sprawdzonym partnerem jakim jest Singapur. Wiceszef polskiego resortu rolnictwa podkreślił, że Polska jest uznanym i solidnym dostawcą żywności nie tylko w UE, ale także na rynki światowe. Bogata i różnorodna oferta polskiego sektora rolno-spożywczego mogłaby zaspokoić potrzeby żywnościowe Singapuru, szczególnie wobec wyzwań związanych z pandemią COVID-19.

Sekretarz stanu Lech Kołakowski przedstawił postulat poszerzenia asortymentu towarów eksportowanych do Singapuru o mięso wołowe. Prace w tym zakresie rozpoczęły się już w 2017 roku.

Stanowisko strony singapurskiej

Ambasador Loo Choon Yong z uznaniem odniósł się do jakości polskiej żywności. Wyraził zadowolenie z obecności i aktywności polskich przedsiębiorców na rynku Singapuru. Zasygnalizował także duże możliwości wzmacniania więzi handlowych, w tym w kontekście członkostwa Singapuru w ASEAN.

Wymiana handlowa artykułami rolno-spożywczymi

Singapur należy do czołowych rynków docelowych dla eksportu polskich produktów rolno-spożywczych w regionie Azji. W 2022 r. Polska sprzedała do Singapuru żywność o wartości 60 mln euro. Główne pozycje eksportowe zajęły: mąki, grysiki i granulki z mięsa i podrobów, ryb, a także jaja ptasie w skorupkach.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!