Scroll Top
UE europe-palace-g8a2e3e158_1920

UE ujednolica przepisy dotyczące odpraw na granicach zewnętrznych
Fot. Simon z Pixabay

UE ujednolica przepisy dotyczące odpraw na granicach zewnętrznych
Fot. Simon z Pixabay

UE ułatwia handel na granicach zewnętrznych

UE postanowiła stworzyć jedno okienko dla odprawy celnej, aby ułatwić handel międzynarodowy, skrócić czas odprawy celnej i zmniejszyć ryzyko nadużyć.

Aby ułatwić handel międzynarodowy, skrócić czas odprawy celnej i zmniejszyć ryzyko nadużyć, UE postanowiła stworzyć jedno okienko dla organów celnych. Rada UE przyjęła dziś nowe przepisy, które określają odpowiednie warunki współpracy cyfrowej między organami celnymi i właściwymi organami partnerskimi.

Łatwiejszy przepływ towarów na granicach z UE

– Cieszę się, że zdecydowaliśmy się stworzyć jedno okienko dla organów celnych, ponieważ znacznie ułatwi to handel z UE. Wszystkie właściwe organy na zewnętrznych granicach UE będą mogły uzyskać dostęp do odpowiednich danych drogą elektroniczną i łatwiej współpracować na granicach  przy kontroli. Będziemy w stanie łatwiej egzekwować nasze wysokie europejskie standardy w dziedzinach takich jak zdrowie i bezpieczeństwo, środowisko, rolnictwo czy dziedzictwo międzynarodowe. Jestem przekonany, że jedno okienko znacznie przyspieszy odprawę towarów. Wpłynie to na setki milionów przepływów towarów każdego roku – mówi Zbyněk Stanjura, minister finansów Czech.

Skuteczna odprawa celna i kontrole są niezbędne, aby umożliwić płynny przepływ handlu, a jednocześnie chronić obywateli, przedsiębiorstwa i środowisko w UE. Po pełnym wdrożeniu, przedsiębiorstwa nie będą już musiały przekazywać dokumentów kilku organom za pośrednictwem różnych portali. „Jedno okienko” umożliwi organom celnym i innym organom automatyczną weryfikację, czy dane towary są zgodne z wymogami UE oraz czy dopełniono niezbędnych formalności.

Oczekuje się, że nowe przepisy zwiększą płynność handlu transgranicznego i pomogą zmniejszyć obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców, w szczególności poprzez oszczędność czasu oraz uproszczenie i zautomatyzowanie odprawy.

Tło i kolejne kroki

29 października 2020 r. Komisja przedstawiła wniosek o ustanowieniu „jednego okienka dla ceł” i zmieniający rozporządzenie (UE) nr 952/2013. 15 grudnia 2021 r. Rada uzgodniła mandat negocjacyjny. Negocjacje zakończyły się wstępnym porozumieniem 19 maja 2022 r. Dzisiejsze przyjęcie ostatecznego tekstu oznacza, że ​​rozporządzenie to może teraz zostać podpisane na drugiej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w listopadzie, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!