Scroll Top
grupa objętych ludzi na polu

KOWR ma coraz większe wpływy ze sprzedaży i dzierżaw
Fot. Dim Hou z Pixabay

KOWR ma coraz większe wpływy ze sprzedaży i dzierżaw
Fot. Dim Hou z Pixabay

W 2022 KOWR zarobił 21 proc. więcej niż rok wcześniej

Od początku powstania, czyli od 1 września 2017 r., KOWR uzyskał ponad 11 mld zł wpływów związanych z gospodarowaniem mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Te wpływy rosną. W 2022 o 21 proc. w porównaniu z wpływami z 2021 rokiem, a w 2021 aż o 31 proc. w porównaniu z 2020 rokiem.

A na czym zarabia KOWR?

W latach 2017-2022 wpływy związane z gospodarowaniem mieniem Zasobu WRSP przez KOWR wyniosły ponad 11,14 mld zł (1,86 mld zł średniorocznie), w tym:

– 7,91 mld zł (71%) – wpływy ze sprzedaży mienia Zasobu,

– 3,03 mld zł (27%) – wpływy z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu,

– 0,20 mld zł (2%) – inne wpływy z działalności w zakresie gospodarowania i rozporządzania mieniem Zasobu WRSP.

W 2022 roku wpływy ze sprzedaży mienia Zasobu były rekordowe i wyniosły 1697 mln zł, co stanowiło 65,4 proc. wszystkich wpływów. Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu wpłynęło też rekordowo dużo – 809 mln zł, co stanowiło 31,2 proc. wpływów, a na inne wpływy przypadła 89 mln zł, czyli 3,4 proc. wpływów ogółem.

O ile 809 mln zł z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (czyli głównie z dzierżaw) nie może dziwić z powodu wzrostu czynszów, to rosnąca – przy wstrzymaniu sprzedaży gruntów – kwota wpływu ze sprzedaży majątku – już tak.

Trzeba więc zwrócić uwagę, że pomimo – co do zasady – wstrzymania sprzedaży gruntów ZWRSP, wiele umów sprzedaży zawarto na raty rozłożone na wiele lat, a poza tym co roku KOWR sprzedaje ok. 4-5 tys. ha (w 2019 było to tylko 3,6 tys. ha) gruntów rocznie, zawierając ok. 3-5 tys. umów sprzedaży.

W 2022 roku sprzedano 5 tys. ha (najwięcej od 2017 r. sprzedano w 2020 roku – 5,2 tys. ha).

A obie kwoty (wpływów ze sprzedaży i z dzierżaw) wzrosły znacznie, np. w porównaniu z 2017 rokiem – z tytułu sprzedaży uzyskano wtedy 1154 mln zł, a z tytułu dzierżaw 383 mln zł. Można więc powiedzieć, że teraz czynsze dają KOWR ponad dwa razy tyle wpływów, co pięć lat wcześniej, a sprzedaż prawie połowę więcej.

Posty powiązane

error: Content is protected !!