Scroll Top
wzrosną rachunki za prąd

Czy limity ochronią przed wzrostem opłat za energię?
Fot. 0fjd125gk87 z Pixabay

Czy limity ochronią przed wzrostem opłat za energię?
Fot. 0fjd125gk87 z Pixabay

3 tys. kWh rocznie dla rolników

Nie 2600 jak zapowiadano, ale 3000 kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników przewidział rząd jako zużycie z gwarantowaną ceną energii.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. W projekcie przewidziano, że w 2023 r. rząd zablokuje wzrost cen energii elektrycznej na poziomie z 2022 r. Gwarantowana cena energii będzie obowiązywać:

– do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych,

– do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami,

– do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Po przekroczeniu zużycia odpowiednio 2 tys., 2,6 tys. oraz 3 tys. kWh, za każdą kolejną zużytą kWh, gospodarstwa domowe będą rozliczane według cen i stawek opłat, które obowiązują w taryfie danego przedsiębiorstwa z 2023 r. lub w przypadku ofert wolnorynkowych – według cen zawartych w umowie ze sprzedawcą. Tylko nadwyżka ponad limit będzie więc rozliczana według taryf z 2023 r.

Z zamrożenia cen energii elektrycznej w 2023 r. skorzysta prawie 17 mln gospodarstw domowych (odbiorcy tzw. grupy taryfowej G). Na nowe rozwiązanie rząd przeznaczy ok. 23 mld zł – podano.

Dodatek elektryczny

Dla gospodarstw  domowych ogrzewających energią elektryczną – w tym wykorzystujących pompy ciepła – wprowadzony zostanie jednorazowy dodatek elektryczny w wysokości 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej ponad 5 MWh, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Warunkiem otrzymania dodatku będzie uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

O dodatek elektryczny będzie można ubiegać się w gminie, w swoim miejscu zamieszkania.

Z rozwiązania będzie mogło skorzystać ok. 800 tys. gospodarstw domowych. Rząd przeznaczy na ten cel ok. 1 mld zł.

Zachęta do oszczędzania energii elektrycznej

Gospodarstwa domowe otrzymają specjalny upust, jeśli ograniczą zużycie energii elektrycznej – 10% całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej. Rozwiązanie to będzie funkcjonować od 1 października 2022 r. Szczegółów nie podano, projektu ustawy jeszcze nie opublikowano.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie z dniem następującym po ogłoszeniu ustawy w Dzienniku Ustaw.

Czytaj też:

Dodatek węglowy lada dzień trafi na konta

Czy limit tańszej energii dla rolników nie jest za niski?

Posty powiązane

error: Content is protected !!