Scroll Top
dog-454145_1280Co wolno psom, a co gminie?

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na zakaz wprowadzania psów do Gminnego Centrum Rekreacji w Marklowicach.

Zdaniem RPO, radni gminy nie mogli przyjąć w regulaminie gminnego centrum zakazu wprowadzania na teren parku zwierząt, skoro przepis ustawowy (art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zobowiązuje organ samorządu gminnego do ustalenia w regulaminie utrzymania czystości i porządku obowiązków nakładanych na właścicieli zwierząt domowych celem zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem przez te zwierzęta terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rada gminy nie uznała tej argumentacji.

Więcej:

Rekreacja w parku nie dla psów?

RPO zaskarżył do WSA uchwałę gminy.

Jak twierdzi, zakaz nie ma podstawy ustawowej, uderza również w osoby z niepełnosprawnościami, ponieważ nie są spod niego wyjęte psy asystujące.

Posty powiązane

error: Content is protected !!