Scroll Top
pies na huśtawce

Czy psy powinny wchodzić do parku?
Fot. JackieLou DL z Pixabay

Czy psy powinny wchodzić do parku?
Fot. JackieLou DL z Pixabay

Rekreacja w parku nie dla psów?

Tak uznano w gminie Marklowice. I nie pomogła nawet interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich.

Według RPO radni nie mieli podstaw, aby przyjąć w regulaminie gminnego centrum rekreacji zakaz wprowadzania na teren parku zwierząt: „Wskazać w tym miejscu należy, że w orzecznictwie sądów administracyjnych prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym, skoro przepis ustawowy (art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) zobowiązuje organ samorządu gminnego do ustalenia obowiązków nakładanych na właścicieli zwierząt domowych celem zapewnienia ochrony przed zanieczyszczeniem przez te zwierzęta terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, to nie jest dopuszczalnym regulowanie tej samej materii i w takim samym zakresie w uchwale podjętej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym.”

Argumentów RPO nie przyjęła jednak gmina.

Przewodnicząca Rady Gminy Marklowice wyjaśniła, że sprawą zajęła się Rada Gminy. „Zwrócono uwagę na orzecznictwo dopuszczające możliwość stanowienia o zakazie wprowadzania psów na tego typu obiekty. Podkreślono fakt, iż Gmina Marklowice jest gminą wiejską, o zabudowie jednorodzinnej, stąd zwierzęta domowe mają możliwość zaspokojenia potrzeb bezpośrednio wokół domów swoich właścicieli. Nie ma zatem potrzeby organizowania specjalnych wybiegów dla psów. Ponadto wskazano, iż Gminne Centrum Rekreacji jest miejscem służącym przede wszystkim dzieciom i obecność psów byłaby z wielu powodów niekorzystna”.

Posty powiązane

error: Content is protected !!