Scroll Top
nagrodzeni


Ogłoszenie wyników programu rozwoju turystyki społecznej.
Fot. PAP/ Ł. Gągulski


Ogłoszenie wyników programu rozwoju turystyki społecznej.
Fot. PAP/ Ł. Gągulski

6,5 mln dotacji na wyjazdy dla seniorów i niepełnosprawnych

20 organizacji z całej Polski zostało beneficjentami programu rozwoju turystyki społecznej. Ponad 6,5 mln złotych przeznaczono na wyjazdy osób starszych oraz dzieci: podopiecznych domów dziecka oraz z niepełnosprawnościami.

– Na projekt na pewno nie zabraknie pieniędzy i będzie on kontynuowany w kolejnych latach – zapowiedział Andrzej Gut-Mostowy, wiceszef Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Resort sportu i turystyki obrał sobie za cel zwiększenie aktywności turystycznej przez te grupy społeczne, które do tej pory podlegały potencjalnemu wykluczeniu. Dotyczy to w szczególności osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. W 2023 r. kwotą ponad 6,5 mln zł dofinansowano 20 organizacji, które przedstawiły najlepsze projekty aktywizacji wspomnianych środowisk. Wsparcie z MSiT wyniosło od 150 tys. do 500 tys. złotych.

– Chcemy, aby turystyka była dla wszystkich dostępna. Co ważne, program ten będzie kontynuowany w kolejnych latach i na pewno nie zabraknie nam funduszy – stwierdził Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister sportu i turystyki, jeden z inicjatorów powstania programu upowszechniania turystyki społecznej.

Wśród 20 beneficjentów programu znalazła się Starosądecka Fundacja Kultury, która otrzyma 499 tys. zł. Fundacja chce zorganizować osiem wyjazdów seniorów z rejonu Sądecczyzny w różne zakątki Polski.

– Zamierzamy także zorganizować pięć pobytów seniorów z innych obszarów naszego kraju w Dolinie Popradu. Ten program to punkt zwrotny w tym, jak seniorzy będą postrzegać turystykę. Nasi podopieczni potrzebują aktywności, bycia razem, wytworzenia atmosfery zrozumienia. Taką możliwość właśnie dostaliśmy – przyznała Mariola Pękala-Piekarska, prezes Starosądeckiej Fundacji Kultury.

Kolejną organizacją, która zyskała wsparcie z programu Ministerstwa Sportu i Turystyki jest Towarzystwo Gimnastyczne Sokół z Zakopanego.

– Zorganizujemy projekt „W Polskę pod skrzydłami Sokoła”. Zamierzamy zapraszać do współpracy uniwersytety III wieku, domy dziecka i instytucje wspierające takie osoby z całego kraju, nie tylko z naszego regionu, Podhala. Sokół jest ściśle związany z turystyką, krajoznawstwem, pokazywaniem patriotyzmu, czyli tego, co Polska ma najpiękniejsze – przekazał Adam Zalewski z TG Sokół.

Wyjazdy turystyczne dla grup potrzebujących wsparcia połączone są z promowaniem poszczególnych regionów naszego kraju, a także przekazywaniem doświadczenia i wiedzy członków organizacji aktywnie działających w tym sektorze życia społecznego, np. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego.

– Podobne działania organizujemy już od wielu lat. W naszej turystyce, tak zwanej społecznej, uczestniczą rocznie setki tysięcy ludzi. W tym roku otrzymaliśmy wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, które uruchomiło wspaniały, naszym zdaniem, projekt. Pomoże on nam wyprowadzić z domów osoby, które niejednokrotnie nie miałby szans w takim wydarzeniu uczestniczyć – oświadczył Jerzy Kapłon, prezes zarządu głównego PTTK.

Jak wyjaśnił minister Andrzej Gut-Mostowy, MSiT od kilku lat konsekwentnie zwiększa dostępność usług turystycznych dla grup społecznych, którym grozi wykluczenie.

– Zwłaszcza tych Polaków, którzy sami, bez pomocy ze strony państwa, nie byliby w stanie w pełni realizować swojego prawa do wypoczynku i spędzania wolnego czasu – stwierdził Gut-Mostowy.

– To jest turystyka społeczna, która wymaga specjalnego wsparcia i atencji. Te środowiska będą mogły poprzez 20 organizacji zorganizować wyjazdy, upowszechniać turystykę krajową To jest nasz obowiązek patriotyczny, ale także obowiązek jako społeczeństwa, które dba o tych, którzy są poszkodowani wskutek losu lub statusu materialnego – powiedział wiceszef resortu sportu i turystyki.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!