Scroll Top
pomoc seniorzy

Wsparcia udzielano rzetelnie
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Wsparcia udzielano rzetelnie
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

NIK o pomocy społecznej na Mazowszu

Impulsem do podjęcia kontroli był m.in. fakt, że pomoc społeczna jest reglamentowana i świadczona w sposób uznaniowy, co może nieść ryzyko działań nieprzejrzystych i zaniedbań.

NIK sprawdziła ośrodki pomocy społecznej w Brwinowie (Środowiskowy OPS), Mińsku Mazowieckim (Miejski OPS) i Nadarzynie (Gminny OPS). Kontrola objęła lata 2021 i 2022.

Wsparcia udzielano rzetelnie, wnioski o pomoc były należycie weryfikowane – podaje NIK po kontroli.

W sposób rzetelny:

  • wystawiano skierowania do domów pomocy społecznej,
  • przyznawano usługi opiekuńcze w miejscach zamieszkania,
  • przyznawano zasiłki stałe, okresowe i celowe.

Każda osoba, która złożyła wniosek o udzielenie jednej z tych form pomocy, uzyskała ją, a wnioski prawidłowo weryfikowano.

NIK stwierdziła jednak nieprawidłowości w dokumentach strategicznych i procedurach administracyjnych.

„W żadnym ze skontrolowanych ośrodków w Strategiach Rozwiązywania Problemów Społecznych nie uwzględniono ram finansowych, źródeł finansowania ani planowanych wydatków ujętych w wieloletniej perspektywie, jak również nie wyznaczono mierników służących należytemu monitorowaniu realizacji przyjętych celów. Wskutek tego Strategie te miały charakter ogólnikowy i deklaratywny” – podaje NIK.

Posty powiązane

error: Content is protected !!