Scroll Top
monety

Jest kolejny pomysł na regulację rynku zbóż
Fot. Krzysztof Dzwonek z Pixabay

Jest kolejny pomysł na regulację rynku zbóż
Fot. Krzysztof Dzwonek z Pixabay

Pomocy na rynku zbóż dostatek. Także tej zapowiadanej…

Rada Ministrów informuje o kolejnym rozporządzeniu dotyczącym pomocy udzielanej na rynku zbóż.

Po dzisiejszym posiedzeniu rządu podano informację o przyjęciu projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu programu pomocy producentowi rolnemu, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i który nie otrzymał pomocy, o której mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych.

„Dla rządu ochrona polskiego rolnictwa ma znaczenie priorytetowe. Dlatego Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie. Przyjęte rozporządzenie ma na celu umożliwienie udzielania pomocy w pełnej wysokości wszystkim producentom rolnym, którzy złożyli wnioski o pomoc nadzwyczajną dla sektora zbóż i nasion oleistych” – podaje rząd w informacji prasowej po posiedzeniu.

Jak wynika z przyjętych rozwiązań, ta pomoc wymagać będzie ponownego złożenia wniosków – o ile zatwierdzi ją KE. Zaplanowano:

– udzielenie pomocy producentom rolnym którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i którzy nie otrzymali pomocy na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych;

– pomoc ma być udzielana na wniosek producenta rolnego złożony do dnia 31 października 2023 r.

Będzie to więc pomoc nowa-stara. Innych szczegółów – a i projektu rozporządzenia – nie ma.

Ponadto w projekcie rozporządzenia proponuje się wydłużenie do dnia 6 października 2023 r. terminu naboru wniosków o pomoc dla:

– producentów rolnych, którzy w 2022 r. lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę;

– podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub obrotu zbożami, którzy nabyli od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. od producenta rolnego mokrą kukurydzę.

Posty powiązane

error: Content is protected !!