Scroll Top
wózek paragon żywność

Na żywność musimy wydać stosunkowo dużo.
Fot. Alexa z Pixabay

Na żywność musimy wydać stosunkowo dużo.
Fot. Alexa z Pixabay

W Polsce wydajemy na żywność i alkohol stosunkowo więcej niż w innych krajach UE

Aż 19,6 proc. wydatków gospodarstw domowych  trafia w Polsce na żywność – w UE na ten cel przeznacza się 14,3 proc. wydatków.

 

Jak podaje Eurostat, w 2021 r. gospodarstwa domowe w UE wydały ponad 1 035 mld euro (co stanowi 7,1% całkowitego PKB UE) na „Żywność i napoje bezalkoholowe”. Stanowi to  14,3% ogółu wydatków gospodarstw domowych. W porównaniu z 2020 r. (udział 14,8%) oznacza to spadek o 0,5 punktu procentowego (p.p.).

Prawie 20 proc. wydatków przeznaczamy na żywność

Najwyższy udział w wydatkach na żywność i napoje bezalkoholowe w 2021 r. odnotowano w Rumunii (24,8%), na Litwie (20,4%), Bułgarii (20,1%), Estonii (19,9%), Polsce i na Słowacji (po 19,6%).

W porównaniu z 2020 r. udział wydatków gospodarstw domowych na żywność ogółem spadł we wszystkich krajach UE, z wyjątkiem Polski i Słowacji, gdzie wzrósł (w obu przypadkach +0,2 p. proc.). Największe spadki odnotowano w Grecji (-1,7 p.p.), na Litwie (-1,4 p.p.) oraz w Chorwacji, Estonii i Słowenii (wszystkie -1,3 p.p.).

Na alkohol 3,7 proc. wydatków

Prawie 1% unijnego PKB wydaje się na napoje alkoholowe.

W 2021 r. gospodarstwa domowe w UE wydały 128 miliardów euro (co stanowi 0,9% unijnego PKB) na „napoje alkoholowe”. Stanowi to 1,8% ich całkowitych wydatków konsumpcyjnych, czyli taki sam udział procentowy jak w 2020 r.

Wśród członków UE najwyższy udział wydatków na spożycie napojów alkoholowych w całkowitych wydatkach w 2021 r. odnotowano na Łotwie (5,0%), w Estonii (4,7%), Polsce (3,7%), Litwie i Czechach (po 3,6%). Z drugiej strony najniższy odsetek odnotowano w Grecji i Włoszech (po 1,0%), Holandii (1,3%) i Hiszpanii (1,4%).

Jak dodaje Eurostat, Polska należy do krajów, w których udział wydatków na alkohol nie zmienił się w 2021 w porównaniu z rokiem poprzednim.

Posty powiązane

error: Content is protected !!