Scroll Top
monety złotyInflacja w lutym bliska celu wyniosła 2,8 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2024 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 2,8% (przy wzroście cen usług – o 7,0% i towarów – o 1,4%).

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,3% (w tym usług – o 1,0% i towarów – o 0,1%) – podał dziś GUS.

Potaniała żywność i napoje bezalkoholowe – w lutym płaciliśmy nawet 0,4 proc. mniej niż w styczniu, a rok do  roku – 3,8 proc. więcej.

GUS wyliczył: „W lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie transportu (o 2,1%), rekreacji i kultury (o 1,8%) oraz restauracji i hoteli (o 0,8%), które podwyższyły wskaźnik odpowiednio o 0,19 p. proc., 0,12 p. proc. i o 0,04 p. proc. Niższe ceny w zakresie żywności (o 0,5%) oraz odzieży i obuwia (o 1,4%) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,13 p. proc. i 0,05 p. proc.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,1%), restauracji i hoteli (o 8,9%), mieszkania (o 1,6%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 6,7%) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 0,54 p. proc., 0,49 p. proc., 0,41 p. proc. i 0,37 p. proc. Niższe ceny w zakresie transportu (o 4,0%) obniżyły wskaźnik o 0,39 p. proc.”

Od 1 kwietnia wraca VAT na żywność, nie wiadomo jeszcze, co stanie się z cenami energii w drugim półroczu.

Cel inflacyjny w lutym był blisko – wynosi 2,5 proc.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!