Scroll Top
okładkaKluczowe dane dotyczące europejskiego łańcucha żywnościowego edycja 2023

Eurostat opublikował wydanie „ Kluczowych danych liczbowych dotyczących europejskiego łańcucha żywnościowego” na 2023 rok. Publikacja zawiera przegląd powiązanego i złożonego charakteru łańcucha „od pola do stołu” w UE oraz dostarcza powiązanych oficjalnych danych.

Publikacja podzielona jest na trzy działy:

– Pierwsza część zawiera przegląd rolnictwa i rybołówstwa. Chociaż główny nacisk położony jest na produkcję produktów rolnych i rybołówstwa, sekcja ta zawiera również informacje strukturalne dotyczące gospodarstw rolnych i floty rybackiej oraz zatrudnienia w tej działalności, a także kluczowe dane ekonomiczne.

– Chociaż niektóre produkty są sprzedawane na surowo lub przetworzone bezpośrednio z gospodarstw, większość przechodzi przez znacznie bardziej skomplikowany łańcuch pokarmowy. Druga część publikacji odzwierciedla tę dalszą działalność i obejmuje przetwarzanie, handel, dystrybucję oraz spożycie żywności i napojów.

– Ostatnia część dotyczy zagadnień środowiskowych na poszczególnych etapach łańcucha żywnościowego, w tym powstawania odpadów spożywczych.

Większość zbiorów danych zawartych w „Kluczowych liczbach dotyczących europejskiego łańcucha żywnościowego” prezentowana jest do roku 2021 lub 2022 przy użyciu intuicyjnych wizualizacji.

 

Źródło informacji: Eurostat

Posty powiązane

error: Content is protected !!