Scroll Top
Sejm, Zieliński

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji
Fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu; sejm.gov.pl

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji
Fot. Aleksander Zieliński/Kancelaria Sejmu; sejm.gov.pl

Sejm X kadencji zaczął pracę

A już na pewno zaczął się do tej pracy organizować. Nie mamy jeszcze komisji, ale są już kluby i zespoły.

Posłowie będą pracować w komisjach – dotąd powstała tylko jedna z nich: Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych.

Zgodnie z Regulaminem Sejmu, posłowie mogą tworzyć w Sejmie kluby poselskie lub koła poselskie oparte na zasadzie politycznej, mogą też tworzyć w Sejmie zespoły zorganizowane na innych zasadach.

Klubów jest sześć

I utworzyli. Mamy już 6 klubów poselskich: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość (191 posłów), Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni (157 posłów), Klub Parlamentarny Polska 2050 – Trzecia Droga (33 posłów), Klub Parlamentarny Polskie Stronnictwo Ludowe – Trzecia Droga (32 posłów), Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy (Nowa Lewica, PPS, Razem, Unia Pracy) (26 posłów), Klub Poselski Konfederacja (18 posłów). Powstało też liczące 3 posłów (to minimalna liczba posłów, którzy mogą utworzyć koło) Koło Poselskie Kukiz’15.

Zespoleni również klubowo?

Posłowie utworzyli już też 27 zespołów parlamentarnych.

Jakie pozapolityczne zasady połączyły posłów je tworzących?

Bardzo różne i zwykle bardzo szczególne, by nie powiedzieć – szczegółowe. Większość zespołów łączy tylko posłów reprezentujących jedną opcję polityczną i co najwyżej dwa kluby. Mamy więc m.in. Parlamentarny Zespół ds. Onkologii (tylko KO), Parlamentarny Zespół ds. profilaktyki nowotworowej – RAK STOP (Lewica i KO), Parlamentarny Zespół ds. Obrony Kierowców (tylko Konfederacja), Parlamentarny Zespół ds. Dziedzictwa Świętego Jana Pawła II (tylko posłowie PiS), Parlamentarny Zespół ds. Praw Reprodukcyjnych (Lewica, KO i 2 senatorów), Parlamentarny Zespół ds. Opieki Okołoporodowej (tylko posłowie Konfederacji).

Jeśli więc nic się nie zmieni, nawet w szachy posłowie z X kadencji będą pewnie grać tylko z kolegami z klubu…

Zainteresowani rolnictwem?

Kilka zespołów – a przynajmniej ich nazwy na to wskazują – połączyło posłów zainteresowanych rolnictwem i wsią. Są to:

  • Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Praw Zwierząt (18 posłów – 11 z KO, 5 z Lewicy, 1 z PSL-TD i 1 z PiS)
  • Parlamentarny Zespół ds. Rozwoju Kół Gospodyń Wiejskich (11 posłów z PiS i jeden z klubu Kukiz’15)
  • Parlamentarny Zespół na rzecz zmian w specustawie o ASF (6 posłów z KO i 1 z Polski2050-TD).

Są jeszcze zespoły, które trudno zaklasyfikować (bo czy będą działać w celu ochrony czy może wręcz przeciwnie, pozyskania lub wyzyskania tego, co ich połączyło?)  – jak np. Parlamentarny Zespół ds. Wędkarstwa czy Parlamentarny Zespół Przyjaciół Drzew.

Trzeba więc czekać na owoce…

Posty powiązane

error: Content is protected !!