Scroll Top
statek gaz

Zarówno eksport, jak i import spadły znacznie poniżej poziomu sprzed inwazji.
Fot. Garry Chapple z Pixabay

Zarówno eksport, jak i import spadły znacznie poniżej poziomu sprzed inwazji.
Fot. Garry Chapple z Pixabay

Eurostat: Utrzymuje się obniżony poziom handlu między UE a Rosją

Na handel UE z Rosją duży wpływ mają ograniczenia importowe i eksportowe nałożone przez UE po inwazji Rosji na Ukrainę.

Zarówno eksport, jak i import spadły znacznie poniżej poziomu sprzed inwazji. Wartości wyrównane sezonowo pokazują, że udział Rosji w imporcie poza UE spadł z 9,5% w lutym 2022 r. do 1,9% w grudniu 2023 r., natomiast udział eksportu poza UE spadł w tym samym okresie z 3,8% do 1,4%.

Import ropy naftowej z Rosji spadł z 28% całkowitego importu ropy naftowej poza UE w czwartym kwartale 2021 r. do 3% w czwartym kwartale 2023 r. Najwięksi dostawcy ropy naftowej do UE w tym samym kwartale 2023 r. poza UE importem były Stany Zjednoczone (16%), Norwegia (11%) i Kazachstan (9%).

Udział Rosji w imporcie pozaunijnego gazu ziemnego spadł z 33% w czwartym kwartale 2021 r. do 13% w tym samym kwartale 2023 r. Największymi dostawcami gazu ziemnego do UE w czwartym kwartale 2023 r. w imporcie pozaunijnym były Stany Zjednoczone (22%), Norwegia (21%) i Algieria (18%).

 

Źródło informacji: Eurostat

Posty powiązane

error: Content is protected !!