Scroll Top
zysk

GK KGS ma zysk – czy nabierze rozmachu w działaniu?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

GK KGS ma zysk – czy nabierze rozmachu w działaniu?
Fot. Gerd Altmann z Pixabay

Grupa Kapitałowa KGS z rekordowym zyskiem

W roku obrotowym 2022/2023 Grupa Kapitałowa KGS S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 664,8 mln zł – wynika ze złożonego sprawozdania.

To pierwsze sprawozdanie ze wspólnego działania spółek przekazanych do GK KGS przez KOWR.

Więcej:

Jakie sukcesy odniosła Krajowa Grupa Spożywcza?

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej KGS podaje: „Wynik na sprzedaży Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. za rok 2022/23 wyniósł 649,3 mln zł i jest wyższy o 184,4 mln zł w stosunku do zysku osiągniętego w roku 2021/22. Wzrost wyniku wiąże się przede wszystkim z uzyskaniem wyższej marży na sprzedaży cukru, jak również wynika z uwzględnienia w rachunku zysków i strat GK wyników za cały rok 2022/23 dziewięciu nowych spółek przyłączonych do Grupy KGS w maju 2022r.

Grupa Kapitałowa KGS S.A. uzyskała niższy wynik na pozostałej działalności operacyjnej, jak również na działalności finansowej, w związku z uwzględnieniem wyników nowych Spółek zależnych.

Wynik netto za rok 2022/23 zamknął się kwotą 664,8 mln zł, co stanowi 128% zysku z roku poprzedniego 2021/22”.

Co dalej?

Jak zapewniono, „Krajowa Grupa Spożywcza S.A. konsekwentnie realizuje oraz monitoruje zasadność realizacji celów strategicznych zawartych w <Strategii Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. do roku 2035>, dając tym samym podstawy do długofalowego i stabilnego rozwoju.”

Wiodącymi celami strategicznymi Grupy Kapitałowej KGS S.A. są wzrost wpływu Grupy na bezpieczeństwo żywnościowe oraz wzrost wartości Grupy. Ponadto, Krajowa Grupa Spożywcza S.A. określiła cele, rozumiane jako aspiracje strategiczne z podziałem na poszczególne segmenty Grupy – podano w sprawozdaniu.

Jak podkreślono jednak, segment produkcji cukru jest dominującym w Grupie Kapitałowej KGS S.A.

Zysk netto KGS SA za okres od października 2022 do końca września 2023 był rekordowy i wyniósł 420 729 176,13 zł – co postanowiono trzymać w rezerwie.

Więcej:

KGS SA chomikuje zysk

Czy nie okaże się, że wpływ importu z Ukrainy doprowadzi wkrótce na rynku cukru do sytuacji, jaka stała się udziałem Elewarru?

Elewarr już nic nie wart?

Najwyraźniej niepewna sytuacja rynkowa nie pozwoliła przedstawić porywających planów działań GK KGS – pomimo prawie miliardowego dofinansowania przez KOWR.

Posty powiązane

error: Content is protected !!