Scroll Top
droga

UE planuje sieć transportową.
Fot. Larisa Koshkina z Pixabay

UE planuje sieć transportową.
Fot. Larisa Koshkina z Pixabay

W Krakowie o strategicznych, europejskich projektach transportowych

Rusza spotkanie wysokiego szczebla nt. strategicznych projektów transportowych.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

4 września 2023 r. w Krakowie przedstawiciele resortów ds. transportu z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Rumunii i Słowacji, a także przedstawiciele Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Komisji Europejskiej spotykają się, by rozmawiać o potrzebach i wyzwaniach, jakie obecna sytuacja geopolityczna stawia przed infrastrukturą transportową Europy Środkowej i Wschodniej.

— Pandemia COVID-19 oraz trwająca już ponad półtora roku rosyjska napaść zbrojna na Ukrainę uwidoczniły, jak bardzo Europie potrzebna jest spójna i odporna sieć transportowa. Stabilność naszego regionu oraz nasza wspólna przyszłość i bezpieczeństwo zależą od jedności, determinacji i solidarności, dlatego będziemy rozmawiać o rozwoju i finansowaniu infrastruktury transportowej naszego regionu — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Kolejne rozmowy międzynarodowe na temat transportu

W ostatnim czasie spotkania ministrów odpowiedzialnych za transport w formule Wysokiego Szczebla odbyły się już dwukrotnie.

Dialog dla Ukrainy pn. „Łącząc Ukrainę z Europą i światem – odbudowa i rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej i wydajnych łańcuchów dostaw” miał miejsce w Rzeszowie w dniach 29-30 marca 2023 r. W wydarzeniu, zorganizowanym wspólnie przez Ministerstwo Infrastruktury i Międzynarodowe Forum Transportu (The International Transport Forum – ITF), wzięli udział przedstawiciele 23 państw z 3 kontynentów oraz 3 instytucji międzynarodowych.

W czerwcu 2021 r. w Krakowie ministrowie odpowiedzialni za sprawy transportu Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier dyskutowali nt. spraw związanych z transportem drogowym, kolejowym, lotniczym i wodnym. Szczyt zakończył się podpisaniem deklaracji na temat współpracy w transporcie kolejowym. Wtedy także zostały ustalone priorytety inwestycji i infrastruktury transportowej ważne z punktu widzenia naszych państw i gospodarek, które znalazły się na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. To m.in. szlak drogowy Via Carpatia, koleje dużych prędkości, kanał wodny Dunaj-Odra-Łaba i Centralny Port Komunikacyjny.

Spotkanie z ministrem ds. transportu Czech

W przeddzień krakowskiego Szczytu, 3 września 2023 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się z ministrem ds. transportu Czech Martinem Kupką. W rozmowie minister A. Adamczyk zwrócił uwagę na konieczność wzmocnienia infrastruktury kolejowej głównych linii na potrzeby mobilności wojskowej. Wskazał także na konieczność wspólnego pozyskiwania środków UE na projekty infrastrukturalne. Ministrowie uzgodnili wspólne stanowisko odnośnie do działań w tej sprawie na forum UE.

 

Źródło informacji: MI/PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!