Scroll Top
banknotyMRiRW: pomoc do zbóż i roślin oleistych będzie wypłacona

– Rolnicy dostaną dopłaty do zbóż. Zostaną one wypłacone jeszcze w grudniu – poinformowała dziś minister rolnictwa i rozwoju wsi Anna Gembicka.

Minister Gembicka podkreśliła, że konieczne były zmiany – przesunięcie środków w ramach krajowego budżetu – w momencie, gdy skończyły się środki unijne na to działanie.

– Środki krajowe mamy zapewnione i rolnicy nie muszą się obawiać – poinformowała.

Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku, rolnicy składali wnioski o przyznanie pomocy do zbóż i roślin oleistych (kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak, rzepik). Pula środków na ten cel wynosiła 799 mln zł. Wynikająca ze złożonych wówczas wniosków kwota znacznie przekroczyła dostępny limit. Dlatego, aby więcej rolników mogło skorzystać z takiego wsparcia uruchomiony został dodatkowy nabór wniosków od 6 do 31 października 2023 r. – tym razem w całości finansowany ze środków krajowych. Żeby rolnicy mogli otrzymać pomoc w ramach tego drugiego, październikowego naboru, muszą otrzymać decyzję odmawiająca im pomocy w tym pierwszy, letnim naborze. Zatem jeżeli rolnik otrzymał decyzję odmawiającą przyznania pomocy – były on wydawane do 30 listopada, to oznacza, że będzie mógł otrzymać wsparcie w ramach październikowego naboru, o ile oczywiście złożył wówczas wniosek.

 

Źródło informacji: MRiRW; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!