Scroll Top
zboże ładowanie na ciężarówkę zbioru

Na jakich zasadach będzie się odbywał transport między Polską a Ukrainą?
Fot. Игорь z Pixabay

Na jakich zasadach będzie się odbywał transport między Polską a Ukrainą?
Fot. Игорь z Pixabay

Wiceministrowie transportu uzgodnili wspólną wizytację wybranych przejść granicznych

MI informuje o II posiedzeniu polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. udziału polskich przewoźników w rynku transportu drogowego Ukrainy.

Wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz i wiceminister ds. transportu Ukrainy Serhiy Derkach wzięli udział w II posiedzeniu polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. udziału polskich przewoźników w rynku transportu drogowego Ukrainy.

Podczas spotkania omówiono aktualny stan realizacji ustaleń po rozmowach ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z wicepremierem Ukrainy Oleksandrem Kubrakovem w Warszawie oraz podsekretarza stanu Pawła Gancarza z wiceministrem ds. transportu Ukrainy Serhiyem Derkachem w Kijowie, które dotyczyły postulatów polskich przewoźników.

To kolejne spośród licznych spotkań przedstawicieli kierownictwa resortu infrastruktury ze stroną ukraińską od momentu podpisania przez reprezentantów przewoźników porozumienia, na podstawie którego strona społeczna zaprzestała protestów do 1 marca 2024 r. Celem gremium jest wypracowanie realnych rozwiązań, ukierunkowanych na zwiększenie udziału polskich przewoźników w rynku transportu drogowego Ukrainy, a także omówienie możliwych zmian do umowy liberalizacyjnej transport drogowy pomiędzy Unią Europejską i Ukrainą.

— Jestem przekonany, że zarówno Polsce, jak i Ukrainie zależy na płynnym, niezakłóconym przekraczaniu granicy przez pojazdy ciężarowe i równych dla obu stron warunkach wykonywania transportu drogowego — powiedział wiceminister infrastruktury Paweł Gancarz.

Omawiając bieżącą sytuację, wiceminister Gancarz zaznaczył, że powrót polskich i europejskich pojazdów ciężarowych z Ukrainy przez przejścia graniczne wciąż trwa nadmiernie długo i wyraził oczekiwanie poprawy sytuacji przepływów transgranicznych, głównie ułatwienia powrotu z Ukrainy do Unii Europejskiej ciężarówek bez ładunku.

Wiceministrowie uzgodnili wspólną wizytację wybranych przejść granicznych, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i polskiej, w celu zbadania sytuacji na miejscu. Podczas spotkania zostały także przedstawione polskie propozycje zmian do umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, których celem jest wprowadzenie sprawiedliwych i równych zasad dla wszystkich stron.

 

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!