Scroll Top
kostka UE Rosja Ukraina

Komisja Europejska „jest otwarta na dalszy dialog”…
Fot. Mediamodifier z Pixabay

Komisja Europejska „jest otwarta na dalszy dialog”…
Fot. Mediamodifier z Pixabay

MRiRW z unijnym komisarzem ds. handlu o imporcie z Ukrainy

Działania podejmowane przez nieformalną koalicję 5 państw przyfrontowych w obronie interesów rolników z krajów Unii Europejskiej nie są skierowane przeciw nikomu.

Są apelem o refleksję i o właściwe, bardzo potrzebne, decyzje ze strony Komisji Europejskiej – podkreślił minister Robert Telus podczas rozmowy z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, komisarzem ds. handlu Valdisem Dombrovskisem.

Polski minister rolnictwa oraz unijny komisarz  rozmawiali dziś o obecnych oraz przyszłych działaniach KE oraz państw członkowskich, mających na celu ochronę przed nadmiernym importem wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Spotkanie odbyło się w formule on-line.

Unijne wyzwania w obliczu wojny w Ukrainie

Minister Robert Telus podkreślił konieczność wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjską agresją. Zwrócił uwagę na potrzebę usprawnienia tranzytu produktów z Ukrainy przez terytorium przyfrontowych państw członkowskich UE do pozostałych krajów UE i krajów trzecich. Minister Telus zaznaczył, że Korytarze Solidarnościowe nie mogą polegać tylko na ułatwieniu przekroczenia przez towary granicy z UE. Zaapelował o wsparcie Komisji Europejskiej w rozbudowie koniecznej infrastruktury służącej przewiezieniu tych towarów do innych krajów UE oraz poza UE.

– Dzisiaj Unia Europejska stoi przed bardzo ważnym momentem. Zwiększony napływ produktów ukraińskich jeszcze długo pozostanie elementem sytuacji rynkowej. Konieczne są odpowiednie narzędzia prawne i infrastrukturalne, aby skutecznie sobie z nim radzić. Jeśli ich zabraknie, to będziemy mieć problem non stop – powiedział minister Telus.

Stanowisko krajów przyfrontowych

Minister Robert Telus poinformował komisarza o wspólnym stanowisku ministrów rolnictwa nieformalnej koalicji krajów przyfrontowych w sprawie konieczności przedłużenia po 15 września środków zapobiegawczych (tj. zakazu importu do pięciu krajów przyfrontowych) na ukraińską kukurydzę, pszenicę, rzepak i słonecznik.

– Zależy nam również na tym, aby zakres towarowy środków zapobiegawczych miał charakter elastyczny i mógł podlegać modyfikacjom w porozumieniu z Komisją Europejską. W krajach przyfrontowych problemy powodowane przez import z Ukrainy nie są takie same i mogą występować w różnych sektorach – przekazał minister Telus.

Sytuacja na rynku owoców miękkich

Minister Telus przekazał komisarzowi Dombrovskisowi również informację o trudnej sytuacji na rynku owoców miękkich w Polsce. Minister zaapelował do komisarza o pozytywne rozpatrzenie polskiego wniosku o objęcie mrożonych malin i truskawek środkami zapobiegawczymi.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Komisarz Dombrovskis przekazał, że Komisja jest otwarta na dalszy dialog i prace na rzecz usprawnienia tranzytu i Korytarzy Solidarnościowych. Komisarz zaproponował również pogłębioną dyskusję na poziomie ekspertów o sytuacji w sektorze owoców miękkich i ewentualnych innych sektorach oraz na temat możliwych do wdrożenia rozwiązań.

 

Źródło informacji: Gov.pl/ MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!