Scroll Top
Polska ukraina pomoc samochód transport droga

Polska przeprowadziła międzynarodowe spotkanie „Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy. Łącząc Ukrainę z Europą i światem – Odbudowa i rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej i wydajnych łańcuchów dostaw"
Fot. Krzysztof Prochera z Pixabay

Polska przeprowadziła międzynarodowe spotkanie „Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy. Łącząc Ukrainę z Europą i światem – Odbudowa i rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej i wydajnych łańcuchów dostaw"
Fot. Krzysztof Prochera z Pixabay

MI o rozwoju infrastruktury transportowej łączącej Ukrainę ze światem

W ramach dwóch ministerialnych okrągłych stołów podczas konferencji międzynarodowej w Rzeszowie Jasionce rozmawiano na temat łączności transportowej Ukrainy oraz o przyszłych wyzwaniach transportowych.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk wraz z Sekretarzem Generalnym Międzynarodowego Forum Transportu Young Tae Kimem – w ramach Dialogu Wysokiego Szczebla dla Ukrainy – gościli na Podkarpaciu (Babica, Rzeszów-Jasionka, Korczowa) liczne grono ministrów ds. transportu od Ameryki Północnej, przez Europę, po daleką Azję.

Podczas dwóch wizyt studyjnych (na budowie Via Carpatii w miejscowości Babica i na drogowym przejściu granicznym w Korczowej) oraz podczas międzynarodowej konferencji w Rzeszowie-Jasionce ministrowie rozmawiali o rozwoju infrastruktury transportowej Ukrainy z państwami leżącymi na wschodniej granicy Unii Europejskiej w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na transport osób i towarów w konsekwencji rosyjskiej agresji zbrojnej.

Podczas wizyty w Babicy, na budowie szlaku drogowego Via Carpatia, ministrowie ds. transportu uczestniczący w wydarzeniu mieli możliwość zapoznać się z jedną z trudniejszych technologicznie budów infrastrukturalnych w Polsce – budową tunelu o długości ponad 2225 m w ramach jednego z nowo powstających fragmentów Via Carpatii (między Rzeszowem a Babicą).

— Bez wątpienia sektor transportu może funkcjonować tylko w oparciu o dobrą współpracę międzynarodową, ale kluczowa jest także dobrze utrzymana i spójna sieć komunikacyjna. Via Carpatia tworzy tę spójną sieć komunikacyjną dla Europy Środkowej. Z przyczyn historycznych przez stulecia rozwijały się w Europie przede wszystkim połączenia wschód-zachód. Połączenia północ-południe powstają dopiero teraz. To nasze wielkie zadanie i zobowiązanie dla mieszkańców nie tylko tej części Unii Europejskiej, ale i Europy, jak również całego świata – podkreślił minister Andrzej Adamczyk, prezentując tę inwestycję drogową.

W ramach dwóch ministerialnych okrągłych stołów podczas konferencji międzynarodowej w Rzeszowie Jasionce rozmawiano na temat łączności transportowej Ukrainy oraz o przyszłych wyzwaniach transportowych.

— Makroekonomiczne reperkusje wojny w Ukrainie generują utrudnienia transportowe po stronie popytowo-podażowej, które negatywnie rzutują na funkcjonowanie branży transportowej i logistycznej. Liczę, że wspólnie wypracujemy mechanizmy pozwalające na odbudowanie wydajnych łańcuchów dostaw oraz rozwój strategicznych połączeń sieci transportowej, co zapewni bezpieczeństwo i stabilność przewozu towarów. Dla Polski kluczowe jest pozyskanie wsparcia oraz funduszy na projekty służące zwiększeniu przepustowości korytarzy transportowych wspierających wymianę handlową z i do Ukrainy, a także w celu zwiększenia interoperacyjności. Takie inwestycje są inwestycjami we wspólne bezpieczeństwo – podkreślał Minister Andrzej Adamczyk podczas otwarcia konferencji międzynarodowej.

Pierwsza sesja ministerialna pt. „Europa Środkowo – Wschodnia bramą do świata dla bezpiecznej i rozwijającej się Ukrainy” dotyczyła w szczególności rozwoju nowoczesnej infrastruktury transportowej i logistycznej na wschodniej ścianie Unii Europejskiej.

— Nasz Środkowo- i Wschodnio-Europejski projekt, jakim jest drogowy szlak Via Carpatia, już ponad dekadę temu przewidywał, że połączenia z naszymi wschodnimi sąsiadami będą niezbędne do prawidłowego i dynamicznego rozwoju naszego regionu. Dlatego cieszy nas jednomyślna decyzja ministrów ds. transportu Unii Europejskiej z grudnia 2022 roku o utworzeniu nowego korytarza Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie, którego główną osią jest szlak Via Carpatia i jego przedłużenia na terytorium Ukrainy i Mołdawii – powiedział A. Adamczyk.

Druga sesja ministerialna pt. „Kształtowanie nowej infrastruktury transportowej dla zrównoważonego rozwoju Ukrainy” dotyczyła roli infrastruktury transportowej w kształtowaniu przyszłości naszych wschodnich sąsiadów, zarówno w obszarze gospodarczym, jak i środowiskowym.

— W przypadku transportu drogowego należy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo w transporcie osób i towarów. Jednocześnie, tworząc na nowo infrastrukturę drogową, warto wykorzystywać ekologiczne i energooszczędne rozwiązania, z korzyścią zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego – zaznaczył minister A. Adamczyk.

— Dla zrównoważonego rozwoju Ukrainy fundamentalny wydaje się transport kolejowy. Rozwój sieci kolejowej zapewnić może bowiem zarówno zwiększenie wolumenu przewozu osób i towarów, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska, jak i w końcu zwiększenie łączności transportowej między Ukrainą a państwami europejskimi – mówił wiceminister Andrzej Bittel.

27 oficjalnych delegacji zagranicznych obecnych w Polsce miało także możliwość zobaczyć drogowe przejście graniczne w Korczowej na polsko-ukraińskiej granicy i doświadczyć skali wyzwań, których miejsca te były i są świadkami.

Międzynarodowe spotkanie „Dialog Wysokiego Szczebla dla Ukrainy. Łącząc Ukrainę z Europą i światem – Odbudowa i rozwój zrównoważonej infrastruktury transportowej i wydajnych łańcuchów dostaw”, zostało zorganizowane przez Ministerstwo Infrastruktury wraz z Międzynarodowym Forum Transportu. Wydarzenie odbywało się w województwie podkarpackim w dniach 29-30 marca 2023 r. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich ITF, ministrowie ds. transportu z całego świata, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!