Scroll Top
zboże

Dofinansowanie transportu zbóż niemożliwe
Fot. Tomasz Mikołajczyk z Pixabay

Dofinansowanie transportu zbóż niemożliwe
Fot. Tomasz Mikołajczyk z Pixabay

Dopłaty do transportu zbóż do portów nie będzie?

Zapowiadana pomoc dla rolników i firm transportujących zboże okazuje się niemożliwa.

Ostatnio MRiRW przekazało – półgębkiem, ale bardzo konkretne – informacje, dotyczące dopłat do transportu zbóż.

„Jeden z postulatów OPZZRiOR dotyczył wprowadzenia dopłat do transportu zbóż. Minister Robert Telus poinformował, że nie ma jak dotąd zgody Komisji Europejskiej na takie dopłaty, a stanowisko KE w tej sprawie nie jest sprzyjające” – to cytat z ministerialnej informacji o… rozmowach z OPZZRiOR.

W ten sposób materializuje się jedna z zapowiadanych form pomocy na rynku zbóż, postulowana wcale nie przez OPZZRiOR, albo nie tylko przez ten związek.

To miała być duża pomoc udzielana

1)           producentowi rolnemu będącemu producentem zbóż lub rzepaku, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2)           podmiotowi, który nabył od producenta rolnego, o którym mowa w pkt 1, zboża lub rzepak w celu dalszej odsprzedaży

– którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wysokość stawki miała  wynosić za tonę zbóż i rzepaku przewiezionych do portów nadbałtyckich z województwa:

1) warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego – 100 zł;

2) lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i podlaskiego – 150 zł;

3) lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego i dolnośląskiego – 200 zł.

To miała być forma pomocy na rynku zbóż zapowiedziana najwcześniej. Z pomocy miało skorzystać 500 podmiotów zajmujących się obrotem zbóż, w tym transportem do portów nadbałtyckich, a liczbę rolników produkujących zboża i rzepak wyliczono na ok. 496 tys. Zapowiadano, że z dopłatą do transportu do portów trafi 2,7 mld t zbóż, koszt planowanej pomocy (wraz z dopłatami do kredytów 2 proc. zaplanowanych w tym samym czasie) wyliczano na 2 mld zł.

Więcej:

Transport zbóż i rzepaku do portów z dofinansowaniem 2 mld zł

Posty powiązane

error: Content is protected !!