Scroll Top
żniwa

Czy sytuacja na rynku zbóż jest opanowana?
Fot. Tom z Pixabay

Czy sytuacja na rynku zbóż jest opanowana?
Fot. Tom z Pixabay

Jaka sytuacja na rynku zbóż?

O kompleksową ocenę eksportu zbóż, wielkości pomocy zbożowej, a także wielkości obecnych zapasów zbóż poprosił poseł w interpelacji.

Poseł Czesław Siekierski zadał pytania,  które mają na progu żniw posłowie i obywatele. Czy jest na nie odpowiedź?

Jaki eksport zbóż w 2023?

„Od stycznia do maja br. wyeksportowano z Polski ok. 5,3 mln ton zbóż, w tym m.in. 2,6 mln ton pszenicy, 2,1 mln ton kukurydzy, 172 tys. ton żyta, 84 tys. ton jęczmienia, 36 tys. ton owsa, 224 tys. ton pszenżyta. Dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego wyeksportowano z Polski ok. 3 mln ton zbóż” – wyjaśnił wiceminister Janusz Kowalski.

Jak dodał, polskie porty morskie są w stanie przeładować miesięcznie ponad 1 mln ton zboża.

Jakie koszty dopłat do zbóż? Skąd środki?

Pomoc na rynku pszenicy, gryki lub kukurydzy sprzedanych do 14 kwietnia 2023 r. ( §13zt). „Do dnia 30 czerwca złożono ok. 69 tys. wniosków o pomoc. W tej chwili wnioski są na bieżąco weryfikowane i trwa wypłata środków. Do 21 lipca br. wypłacono środki prawie 60 tys. rolników” – podał wiceminister. Zaplanowano środki w wysokości 600 mln zł.

Pomoc sprzedającym pszenicę lub grykę w okresie od 15 kwietnia 2023 r. do 15 lipca 2023 r. (§13 zw). Do 21 lipca złożono ponad 109 tys. wniosków, nabór potrwa do końca lipca. ARiMR podała 7 sierpnia, że o taką pomoc ubiega się ponad 117,5 tys. rolników,  a od 4 sierpnia na konta ponad 3,5 tys. z nich wpłynęło już 75 mln zł. Planowany limit wydatków to 2 mld zł.

Ponadto – jak podał wiceminister w odpowiedzi na interpelację – udziela się pomoc w związku ze sprzedażą:

– żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 15 lipca 2023 r. lub

– kukurydzy – w okresie od dnia 15 kwietna 2023 r. do dnia 15 lipca 2023 r.

„Środki finansowe na pomoc dla producentów zbóż i nasion oleistych mają na celu zrekompensowanie im strat gospodarczych spowodowanych zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy i zostały przyznane Polsce z unijnej rezerwy rolnej. Wysokość tych środków to łącznie 69,83 mln euro. Ponadto mogły one zostać powiększone o środki krajowe w maksymalnej wysokości 108,16 mln euro. Wyżej wymieniona dodatkowa kwota środków z budżetu państwa zostanie sfinansowana w ramach środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2023 na realizację Wspólnej Polityki Rolnej. Do 21 lipca br. do ARiMR wpłynęło 115 tys. wniosków” – podał wiceminister.

Jakie zapasy zbóż?

W pytaniu poseł przytoczył kilka rozbieżnych informacji na ten temat: „Proszę o podanie wielkości obecnych zapasów zbóż, gdyż nie ma obecnie dokładnie zweryfikowanych informacji, a prezentowane dane są bardzo rozbieżne. Instytuty podległe resortowi szacują, że jest to pomiędzy 6,5 a 9,6 mln ton, ośrodki analityczne banków, że jest to 4-5 mln ton, inne instytucje że jest to 2-3 mln ton.”

I wygląda na to, że MRiRW zgadza się z każdą z tych informacji. „Rozbieżność danych dotyczących zapasów może wynikać z metodologii stosowanej przez podmioty dokonujące takich analiz. Są to dane szacunkowe” – stwierdził wiceminister i swoich danych – a także wyjaśnienia zastosowanej do ich wyliczenia metodologii – nie podał.

„Z informacji pozyskanych z rynku wynika, że punkty skupujące są przygotowane, jednak z uwagi na małe zaawansowanie zbiorów dostawy były dotychczas niewielkie. Skup rzepaku przebiega sprawnie” – dodał wiceminister.

Czytaj też:

Handel zbożem w I kwartale 2023 r.

Ile pieniędzy trafi na pomoc na rynku zbóż? 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!