Scroll Top
kłos chleb

Z czego wynikają trudności z wyliczeniem pomocy dostępnej dla rolników po kryzysie na rynku zbóż?
Fot. svklimkin z Pixabay

Z czego wynikają trudności z wyliczeniem pomocy dostępnej dla rolników po kryzysie na rynku zbóż?
Fot. svklimkin z Pixabay

Ile pieniędzy trafi na pomoc na rynku zbóż?

Ile i na którą pomoc jest potrzebne? Które kwoty na którą pomoc są przeznaczone?

Jest odpowiedź na interpelację w sprawie szacowanych kosztów pomocy w związku z sytuacją na rynku zbóż po niekontrolowanym imporcie z Ukrainy.

Więcej o interpelacji:

Rekordowa pomoc dla rolników?

Wiceminister Janusz Kowalski nie odpowiedział jednak na wszystkie pytania. Nie do końca wiadomo, ile i na którą pomoc jest potrzebne, nie wyjaśniono też, które kwoty i na którą pomoc są przeznaczone. Wiadomo, że jeszcze trwa przyjmowanie wniosków i nie są znane ostateczne wyliczenia, ale informacja przekazana przez wiceministra nie jest zbyt wnikliwa.

Odpowiedź wiceministra odbiega też od wyliczeń pomocy przedstawianych przez ministra.

Więcej:

Pomoc wojenna to 15 mld zł

A co udało ustalić?

Przewidziane są następujące formy pomocy:

  1. Na pomoc udzielaną już teraz na podstawie §13zt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na pomoc dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy, gryki lub kukurydzy w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 600 mln zł.
  2. Na podstawie §13zw – pomoc dotyczy tych producentów, którzy dokonali sprzedaży pszenicy lub gryki od 15 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. – planowany limit wydatków: 2 mld zł.
  3. Na podstawie §13zx – pomoc dla producentów rolnych na dofinansowanie zakupu w okresie od dnia 16 maja 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r. nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu nawozami lub sprzedaży nawozów. Planowany limit wydatków: 4,7 mld zł (z możliwością zastosowania współczynnika korygującego).

Potrzebne 2 mld zł i 4,7 mld zł pochodzić będą ze środków Funduszu Pomocy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)).

  1. Na podstawie §13zv – pomoc dla producentów rolnych w formie preferencyjnych kredytów płynnościowych z dopłatami Agencji. Planowany budżet programu wynosi 1,6 mld zł, a w tym w bieżącym roku 400 mln zł.

 

Wiceminister podał też, że wynegocjowano wsparcie dla polskich rolników z unijnej rezerwy rolnej w wysokości 29,5 mln euro. Kwota ta została zwiększona o kolejne 29,5 mln euro z budżetu krajowego, tj. o maksymalną kwotę krajowego wsparcia dozwoloną zgodnie z przepisami unijnymi. Z tych pieniędzy pomoc trafi do rolnika, który dokonał sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych (kukurydzy w okresie od 15 kwietnia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. , pozostałych od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r (Dz. U. poz. 762 i 928)).

„Ponadto w dniu 26 czerwca br. Komisja Europejska poddała pod obrady i głosowanie państw członkowskich II pakiet wsparcia dla krajów przyfrontowych w tym m.in. dla Polski, tj. projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji przewidującego nadzwyczajny środek wsparcia dla sektorów zbóż i nasion oleistych w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji. Państwa członkowskie zagłosowały za przyjęciem rozporządzenia. Zgodnie z tymi przepisami Polsce przyznaje się 39 330 000 euro wsparcia z unijnego budżetu rolnego, tj. prawie 180 mln zł. Pomoc jest przeznaczona dla producentów zbóż i nasion oleistych na celu zrekompensowania im strat gospodarczych spowodowanych zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy” – podał też wiceminister, nie określając, na którą pomoc trafią te pieniądze.

Nie określił też, ile pieniędzy więcej trafi na rolnictwo w związku z planowanymi zmianami budżetu państwa na 2023 rok.

„Uciekła” w tej informacji pomoc do skupu zbóż ogłoszonego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (w kwietniu miało trafić na nią 600 mln zł), na dopłaty do transportu do portów i do kredytów dla firm skupujących zboża.

Cała odpowiedź na interpelację

Posty powiązane

error: Content is protected !!