Scroll Top
wybory

PiS obsadzi najwięcej mandatów w samorządach.
Fot. MP

PiS obsadzi najwięcej mandatów w samorządach.
Fot. MP

ostateczne wyniki pierwszej tury wyborów samorządowych

W wyborach do rad powiatów, rad gmin, miast i miejskich PiS ma dwa razy tyle mandatów, co KO. W miarę podobnie te dwa rywalizujące komitety wypadły w wyborach do sejmików województw – ale i tu więcej mandatów otrzymuje PiS.

Dwa obwieszczenia PKW podsumowują wybory samorządowe 2024 r.: o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju.

Frekwencja w wyborach wyniosła ostatecznie 51,94%.

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Wybierano 2 477 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – a wybrano ich łącznie 1 728.

Nie wybrano wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w 749 gminach i miastach. Powód? W 1 gminie zarejestrowano tylko jednego kandydata na wójta, który w wyniku głosowania nie uzyskał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów za wyborem i tam wyboru  dokona rada gminy.

Natomiast w 748 gminach i miastach żaden z kandydatów na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta nie otrzymał więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, z czego:

  1.  w 569 gminach do 20 tys. mieszkańców,
  2. w 179 gminach powyżej 20 tys. mieszkańców.

I tam odbędzie się druga tura wyborów.

Wybory do rad

Wybory przeprowadzono do 2 825 rad, z czego:

  • do 2 477 rad gmin,
  • do 18 rad dzielnic m.st. Warszawy;
  • do 314 rad powiatów;
  • do 16 sejmików województw.

Wybierano łącznie 46 558 radnych, z czego:

  • 39 416 radnych rad gmin
  • 420 radnych rad dzielnic m.st. Warszawy;
  • 6170 radnych rad powiatów;
  • 552 radnych sejmików województw.

Wybory przeprowadzono w 35 046 okręgach wyborczych.

Głosowania nie przeprowadzono w 3 330 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 3 330 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

Obsadzono wszystkie mandaty.

Kto ma ilu radnych?

Nieco zmieniła się liczba mandatów, które obsadzą poszczególne komitety.

W wyborach do sejmików województw wygrywa PiS – ma 239 mandatów. KO przypadło ich 210, a 80 obsadzi Trzecia Droga (razem z PSL), Lewica – 8, Konfederacja  – 6.

PiS ma też najwięcej radnych w radach powiatu – aż 2080, podczas gdy KO tylko 1056. Trzecia Droga z PSL obsadzi 716 mandatów, Lewica – 36, tyle samo, co Śląscy Samorządowcy. Pozostałe komitety zdobyły mniej niż 20 mandatów.

W radach gmin, miast i miejskich najwięcej – aż 3069 – mandatów ma PiS, 1649 mandatów zdobyła KO, 1909 ma Trzecia Droga, 86 dostała Lewica.

Posty powiązane

error: Content is protected !!