Scroll Top
zieleń, różne uprawy

Można połączyć kilka interwencji z PS dla WPR
Fot. Joe z Pixabay

Można połączyć kilka interwencji z PS dla WPR
Fot. Joe z Pixabay

Czy rolnictwo ekologiczne można łączyć z ekoschematami?

Będą ekoschematy w pierwszym filarze, płatności rolno-środowiskowe w drugim filarze plus rolnictwo ekologiczne. Czy to się da pogodzić?

Jak wynika z wyjaśnień podczas senackiej komisji rolnictwa, udzielonych przez dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Joannę Czaplę, rozważano możliwość wykluczenia realizacji ekoschematów przy prowadzeniu rolnictwa ekologicznego.

– Rzeczywiście w pierwszej wersji projektu, w takiej tabeli łączenia ekoschematów na tej samej powierzchni między sobą, jak również z innymi interwencjami z drugiego filara – mam tu na myśli rolnictwo ekologiczne i płatności rolnośrodowiskowe czy systemy rolno-leśne – zakładaliśmy, że ze względu na to, że rolnictwo ekologiczne jest takim najambitniejszym systemem produkcji rolnej, to nie będzie się łączyło z innymi schematami – przyznała dyrektor. –  Niemniej jednak wsłuchując się w głosy producentów, rolników, jak również innych interesariuszy, zdecydowaliśmy, że nie należy w ten sposób karać rolników ekologicznych za to, że spełniają najwyższe wymogi. W związku z tym dopuszczamy możliwość łączenia rolnictwa ekologicznego z innymi ekoschematami. Wyjątek stanowi tu tylko integrowana produkcja i ekoschemat „biologiczna ochrona roślin”, dlatego że w rolnictwie ekologicznym stosuje się de facto pewne elementy, które są w integrowanej produkcji, chociażby np. plan nawożenia. Dlatego też są tu pewne wyjątki.

Jak dodała dyrektor, w drugim filarze wspólnej polityki rolnej będą dalej programy rolno-środowiskowo-klimatyczne, które są najbardziej ambitne, dlatego że muszą wychodzić poza warunkowość, która jest określana w pierwszym filarze, i muszą być ambitniejsze niż ekoschematy w pierwszym filarze.

– Tak że uspokajam, będą i ekoschematy w pierwszym filarze, i płatności rolno-środowiskowe w drugim filarze plus rolnictwo ekologiczne – podsumowała dyrektor.

Szczegóły zostały już rozpisane w rozporządzeniu o ekoschematach. Podano, które z ekoschematów można łączyć, a których nie, oraz jakie są zasady przyznawania płatności do tych samych powierzchni przy innych zobowiązaniach (paragrafy 16-19 rozporządzenia).

Więcej – i rozporządzenie:

Jakie zasady płatności do ekoschematów? 

Joanna Czapla przekazała jeszcze jedną ważną informację:

– W planie strategicznym zaplanowaliśmy, że wsparcie w ramach ekoschematów… że powierzchnia użytków rolnych objęta ekoschematami to będzie ok. 9 milionów ha. Jeśli rolnicy zgłoszą powierzchnię większą niż ta, którą podałam, a będą spełniać warunki przyznania ekoschematów, to oczywiście dostaną płatności, ale później stawki płatności będą proporcjonalnie redukowane.

Więcej o „mechanizmie dostosowawczym”:

Ekoschematy w nowej WPR z „mechanizmem dostosowawczym” 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!