Scroll Top
młotek licytacja

Ile gospodarstw KOWR uchroni przed licytacją w 2024 roku?
Fot. succo z Pixabay


Ile gospodarstw KOWR uchroni przed licytacją w 2024 roku?
Fot. succo z Pixabay

Jaka restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw przez KOWR w 2024 roku?

KOWR zaplanował na ten cel prawie 57,5 mln zł – program restrukturyzacji gospodarstw będzie kontynuowany w 2024 roku.

Ustawa z 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne była wdrażana z trudem i opóźnieniem – ale wciąż obowiązuje. KOWR zaplanował, że na jej  realizację w 2024 roku wyda 57 446 tys. zł.

Na mocy ustawy restrukturyzacyjnej KOWR przejmuje zadłużone gospodarstwa, spłaca zadłużenie i gwarantuje pierwszeństwo dzierżawy przejętego gospodarstwa przez dotychczasowego właściciela – wszystko po to, aby mógł on stanąć na nogi i odzyskać gospodarstwo.

KOWR wydał 223 decyzje w sprawie wniosków o realizację mechanizmu restrukturyzacji. Zawarł jednak już tylko 30 umów przejęcia długu i przeniesienia własności nieruchomości, w ramach których spłacił 85 mln długu i przejął do skarbu państwa 1 330 ha.

Jak podano, zaplanowana na 2024 rok kwota uwzględnia dane historyczne i będzie wystarczająca.

Jaka restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw przez KOWR w 2024 roku?

KOWR zaplanował na ten cel prawie 57,5 mln zł – program restrukturyzacji gospodarstw będzie kontynuowany w 2024 roku.

Ustawa z 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne była wdrażana z trudem i opóźnieniem – ale wciąż obowiązuje. KOWR zaplanował, że na jej  realizację w 2024 roku wyda 57 446 tys. zł.

Na mocy ustawy restrukturyzacyjnej KOWR przejmuje zadłużone gospodarstwa, spłaca zadłużenie i gwarantuje pierwszeństwo dzierżawy przejętego gospodarstwa przez dotychczasowego właściciela – wszystko po to, aby mógł on stanąć na nogi i odzyskać gospodarstwo.

KOWR wydał 223 decyzje w sprawie wniosków o realizację mechanizmu restrukturyzacji. Zawarł jednak już tylko 30 umów przejęcia długu i przeniesienia własności nieruchomości, w ramach których spłacił 85 mln długu i przejął do skarbu państwa 1 330 ha.

Jak podano, zaplanowana na 2024 rok kwota uwzględnia dane historyczne i będzie wystarczająca.

Jaka restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw przez KOWR w 2024 roku?

KOWR zaplanował na ten cel prawie 57,5 mln zł – program restrukturyzacji gospodarstw będzie kontynuowany w 2024 roku.

Ustawa z 9 listopada 2018 roku o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne była wdrażana z trudem i opóźnieniem – ale wciąż obowiązuje. KOWR zaplanował, że na jej  realizację w 2024 roku wyda 57 446 tys. zł.

Na mocy ustawy restrukturyzacyjnej KOWR przejmuje zadłużone gospodarstwa, spłaca zadłużenie i gwarantuje pierwszeństwo dzierżawy przejętego gospodarstwa przez dotychczasowego właściciela – wszystko po to, aby mógł on stanąć na nogi i odzyskać gospodarstwo.

KOWR wydał 223 decyzje w sprawie wniosków o realizację mechanizmu restrukturyzacji. Zawarł jednak już tylko 30 umów przejęcia długu i przeniesienia własności nieruchomości, w ramach których spłacił 85 mln długu i przejął do skarbu państwa 1 330 ha.

Jak podano, zaplanowana na 2024 rok kwota uwzględnia dane historyczne i będzie wystarczająca.

Posty powiązane

error: Content is protected !!