Scroll Top
emeryt

Dlaczego ewidentnie złe przepisy dotyczące sołtysów są poprawiane tak długo?
Fot. Mohamed Hassan z Pixabay

Dlaczego ewidentnie złe przepisy dotyczące sołtysów są poprawiane tak długo?
Fot. Mohamed Hassan z Pixabay

Wszyscy sołtysi pełniący funkcję 7 lat otrzymają dodatek do emerytury?

Z kolejnym projektem zmierzającym do poprawy zasad przyznawania świadczenia dla sołtysa wystąpił Senat.

Świadczenie dla sołtysów wprowadzono ustawą z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, która weszła w życie 1 lipca 2023 r.

I od razu wymaga poprawy – jedną z pożądanych wersji zgłosił niedawno poseł Robert Telus.

Więcej:

PiS przeprasza sołtysów?

Ale sprawą postanowili też zająć się senatorowie. Senacka KRiRW zaplanowała już pierwsze czytanie projektu przygotowanego przez senacką Komisję Petycji, która zajęła się tym problemem po petycji wniesionej do Senatu przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Przygotowano nowelizację ustawy o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa w celu przyznania prawa do świadczenia pieniężnego osobom, które pełniły funkcję sołtysa przez okres co najmniej dwóch kadencji nie mniej niż przez 7 lat. Ponadto prawo do świadczenia uzyskają osoby, które pełniły funkcję sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Teraz wymagane jest pełnienie funkcji sołtysa przez 8 lat i chociaż zakończenie jej już po wejściu w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Według informacji przedstawionych przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów (w oparciu o dane KRUS) – decyzję odmowną w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji sołtysa – według stanu na dzień 1 grudnia 2023 r. – otrzymało 1 185 osób, które pełniły tę funkcję przez dwie kadencje ale krócej niż 8 lat oraz 1 230 osób, które pełniły funkcję sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – podano w ocenie skutków regulacji.

Jak oszacowano, zmiana dotyczy więc ok. 2 415 osób.

Wysokość zwaloryzowanego świadczenia dla sołtysów w roku 2024 wynosi 336,36 zł.

Według stanu na styczeń 2024 r. łącznie przyznano 31 457 świadczeń.

Proponuje się, aby projekt ustawy wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!