Scroll Top
wheelbarrows-g9be8c3263_1920

ARiMR obsługuje program dla ogródków działkowych
Fot. andreas160578 z Pixabay

ARiMR obsługuje program dla ogródków działkowych
Fot. andreas160578 z Pixabay

50 mln dla ogródków działkowych

Od niedawna ARiMR obsługuje wsparcie dla ogrodów działkowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020 w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Siedem naborów przeprowadzonych przez ARiMR w ciągu siedmiu miesięcy – pierwszy nabór trwał od 30 maja 2022, a ostatni zakończył się z końcem 2022 roku – pozwoliło zebrać wnioski na 130 proc. dostępnych środków.

Nic dziwnego – od beneficjentów, czyli stowarzyszeń ogrodowych nie wymagano wniesienia wkładu własnego. Grant wynosi standardowo od 10 tys. zł do 100 tys. zł, a jeśli liczba działek w ogrodzie przekraczała 400, kwota dofinansowania mogła sięgnąć nawet 150 tys. zł.

– Planowana liczba objętych wsparciem rodzinnych ogródków działkowych wynosi 500 ogródków. Łączna powierzchnia terenów zielonych objętych projektem to 4350 ha. Obecnie projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem. W kwocie projektu, czyli w 50 mln zł, 47 mln zł to kwota na granty dla stowarzyszeń ogrodowych, a 3 mln to koszty zarządzania projektem przez ARiMR. Na dzień 8 grudnia br. łączna liczba pozytywnie ocenionych wniosków to 268 wniosków, z łączną kwotą grantów wynoszącą 25,7 mln zł. Łączna wartość podpisanych umów o powierzenie grantu to 22,4 mln zł. Kwota wypłaconych już zaliczek i refundacji wynosi 8 mln zł – mówił niedawno w sejmowej Komisji Rolnictwa wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.

ARiMR informuje natomiast: „Minimum 50 proc. otrzymanych funduszy należało przeznaczyć na realizację inwestycji w tzw. zakresie podstawowym, obejmującym m.in. zazielenienie roślinami miododajnymi wszelkich powierzchni – w tym dachów, ścian, płotów i gruntów czy uaktywnienie biologiczne terenu przez likwidację pół- lub nieprzepuszczalnych utwardzeń. Z kolei do 30 proc. wydatków kwalifikowanych mogło dotyczyć inwestycji w zakresie elementów dodatkowych, czyli np. zagospodarowania (w tym rekultywacji) terenów ROD dotychczas nieużytkowanych oraz modernizacji i budowy ogólnoogrodowej sieci energetycznej. Do zadań objętych dofinansowaniem należały również koszty pośrednie oraz wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji technicznej (w obu przypadkach maksymalnie do 10 proc. wartości udzielonego grantu).”

– Wydaje mi się, że ogrody działkowe odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o miasta. Są one miejscem odpoczynku, produkcji własnej żywności i taką oazą zieleni – tak podczas obrad Komisji Rolnictwa cieszyła się z realizowanego projektu poseł Małgorzata Tracz.

Posty powiązane

error: Content is protected !!