Scroll Top
graf1.view

Fot. sejm.gov.pl

Fot. sejm.gov.pl

19 października Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych

W rocznicę porwania księdza Jerzego Popiełuszki wspominamy tych duchownych, którzy wykazali szczególnie wielki patriotyzm.

Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych ustanowiono w 2018 roku. „Ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Kapłanów Niezłomnych jest wyrazem hołdu dla kapłanów, którzy swoją postawą dawali wyraz swojej wierze w Jezusa Chrystusa, ale też męstwu i niezłomnej postawie patriotycznej oraz niejednokrotnie przelewali krew w obronie swej chrześcijańskiej Ojczyzny – Polski.

W ponad 1050-letnią historię Polski nieodłącznie wpisane jest chrześcijaństwo i jego wartości. Od zarania dziejów w historii naszego kraju pojawiają się postaci niezłomnych, bohaterskich duchownych, dla których chrześcijańskie idee i wiara w Boga są podstawą do apostolstwa, pobożnego życia i dążenia do świętości, ale też stanowią dodatkową motywację do działań na rzecz ziemskiej Ojczyzny – jej rozwoju, suwerenności i dobrobytu.

W okresie, gdy Polska utraciła wolność i zniknęła z map Europy to duchowni często byli depozytariuszami utraconej państwowości i wychowywali do wolności poszczególne pokolenia. Mówili bowiem zarówno o wolności wewnętrznej – osobistej, jak i społecznej oraz politycznej. Dlatego na przestrzeni lat niewoli Polacy zachowali zdolność do odbudowy samodzielnego państwa, którą skutecznie wykorzystali wraz z wybuchem I wojny światowej. Duchowni podczas zaborów angażowali się zarówno w szeroko pojętą walkę o polskość na gruncie społecznym, kulturowym i publicystycznym, ale też niekiedy z bronią w ręku, wraz z rodakami stawali do walki zbrojnej z przeciwnikiem. Warto tu wspomnieć postaci św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i ks. Stanisława Brzóski, które niejako reprezentują obie przywołane wyżej postawy”- to fragment uzasadnienia ustawy, ustanawiającej Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych.

Na Narodowy Dzień Pamięci Kapłanów Niezłomnych projektodawcy wybrali 19 października – dzień porwania i początek męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki – jako symbolu Kapłana Niezłomnego.

Tak w uzasadnieniu projektu ustawy wspomniano postać księdza Jerzego Popiełuszki:

„Ostatnią Mszę Świętą odprawił w parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Następnie poprowadził rozważania bolesnych tajemnic Różańca Świętego. Ostatnie z nich kończyło się zdaniem: <Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy>. Został porwany 19 października 1984 r. przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Samodzielnej Grupy <D> Departamentu IV MSW. Był torturowany w okrutny sposób, a następnie zamordowany. Zmasakrowane ciało w foliowym worku obciążone kamieniami oprawcy wrzucili do tamy koło Włocławka. Pogrzeb zamordowanego księdza odbył się 3 listopada 1984 r. i stał się ogólnopolską manifestacją solidarności i walki o wolność. Błogosławiony ksiądz Jerzy stał się symbolem męczennika, wśród duchowieństwa, zamordowanego z nienawiści do wiary i do ludzkiej godności. Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 roku, jako męczennik za wiarę.”

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!