Scroll Top
krowa łąka

Do 30 czerwca złożono prawie 91 tys. wniosków „dobrostanowych”.
Fot. G.C. z Pixabay

Do 30 czerwca złożono prawie 91 tys. wniosków „dobrostanowych”.
Fot. G.C. z Pixabay

Dobrostan zwierząt osiągnięty, a ekoschematy wcale nie takie straszne?

W tym roku do końca czerwca złożono prawie dwa razy więcej wniosków „dobrostanowych” niż w roku ubiegłym. Obejmą prawie czternaście razy tyle zwierząt, co dotychczas. Wniosek o ekoschematy złożyło 98,5% gospodarstw.

Wniosków “dobrostanowych” z roku na rok przybywa.

– Średnia złożonych wniosków w latach poprzednich wynosiła mniej więcej 46 tys. wniosków – mówił w podkomisji stałej KRiRW wiceminister Krzysztof Ciecióra. – Dokładnie 46,5 tys. wniosków zostało złożonych w zeszłym roku, podobna liczba w 2021 r., w 2020 r. było to 42 tys. wniosków. W tej kampanii w  terminie – co też jest ważne – do 30 czerwca złożono prawie 91 tys. wniosków. To jest naprawdę duży progres. Szczególnie jeśli spojrzymy na to pod kątem liczby zwierząt objętych tym dobrostanem. Oczywiście mówię to z uwzględnieniem cykli, bo ekoschematy uwzględniają cykle produkcyjne, szczególnie w przypadku drobiu. Z uwzględnieniem tych cykli ekoschematy będą obejmować i docierać do 27 mln zwierząt hodowanych w Polsce. W latach poprzednich dobrostan docierał zaledwie do niecałych 2 mln zwierząt, więc ten progres również jest radykalnie odczuwalny.

Na ten cel przeznaczono w nowej perspektywie 4,6 mld zł i jest to największa kwota przeznaczona na ”Dobrostan zwierząt” w całej Europie.

– Dokładnych kwot dotyczących tego sezonu, tego okresu rozliczeń jeszcze nie mamy, bo dzisiaj dokładnie obliczamy wszystkie te praktyki, za które będziemy płacić hodowcom. Natomiast jesteśmy przekonani, że te pieniądze, które zostały założone, będą w znacznym stopniu przekazywane hodowcom. Wydaje się, że ten ambitny cel wspierania dobrostanu w Polsce będzie realnie, sukcesywnie wdrażany w życie – mówił wiceminister.

Dodał też optymistyczne dane dotyczące wniosków o ekoschematy: wniosek o ekoschematy złożyło dokładnie 98,5% gospodarstw, wniosków dotyczących ekoschematów zostało złożonych dokładnie 537 tys., z czego było 91 tys. wniosków dobrostanowych.

Posty powiązane

error: Content is protected !!