Scroll Top
magazyn boxes-g00c1b19cc_1920

KPO wesprze centra przechowalniczodystrybucyjne oraz dla rolno-spożywczych rynków hurtowych
Fot. Dean Moriarty z Pixabay

KPO wesprze centra przechowalniczodystrybucyjne oraz dla rolno-spożywczych rynków hurtowych
Fot. Dean Moriarty z Pixabay

Nowe wsparcie do przechowywania i dystrybucji z KPO

A dokładniej do przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu.

Już w grudniu ma się ukazać rozporządzenie ministra rolnictwa, określające zasady tego wsparcia.

„Celem planowanych rozwiązań jest stworzenie podstawy prawnej dla wdrożenia sprawnego, efektywnego i szerokodostępnego systemu wsparcia na działalność podmiotów zajmujących się przechowywaniem, pakowaniem, przeładunkiem, załadunkiem lub wprowadzaniem do obrotu żywności – tzw. centra przechowalniczodystrybucyjne oraz dla rolno-spożywczych rynków hurtowych.

Wdrażany instrument wsparcia ma na celu budowę i zwiększenie odporności podmiotów łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych na kryzysy, wzmocnienie krótkich łańcuchów dostaw żywności oraz wsparcie przedsiębiorstw realizujących inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw poprzez tworzenie centrów przechowalniczodystrybucyjnych służących skupowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury oraz produktów spożywczych w przypadku rolnospożywczych rynków hurtowych” – zapowiada MRiRW.

Jak podano, planowane wsparcie ma charakter inwestycyjny. Ma trafić na budowę rozbudowę, przebudowę infrastruktury towarzyszącej, związanej z wykonywaną działalnością w zakresie przechowywania, magazynowania, pakowania, przeładunku, przygotowania do sprzedaży lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. W przypadku rolno-spożywczych rynków hurtowych produktów spożywczych wsparcie ma objąć zakup maszyn i urządzeń oraz specjalistycznych środków transportu do przewozu tych produktów oraz inwestycje w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony środowiska i przechowywania produktów ekologicznych.

Poziom udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

O udzielenie wsparcia będzie mógł się ubiegać wnioskodawca, jeśli ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Podmiotem udzielającym wsparcia ma być Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Posty powiązane

error: Content is protected !!