Scroll Top
laptop euro

Czy ARiMR nie ma problemu z systemem informatycznym?
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Czy ARiMR nie ma problemu z systemem informatycznym?
Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Nie ma zagrożenia wypłaty zaliczki dopłat bezpośrednich przez ARiMR?

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane rolnikom od 15 października – twierdzi MRiRW. ARiMR natomiast nie mówi nic o swojej gotowości do wypłaty zaliczek i samych dopłat.

Wiadomość o dokonanej w końcu sierpnia zmianie operatora zajmującego się systemem informatycznym ARiMR zelektryzowała niektórych aż tak bardzo, że wątpili w możliwość terminowej wypłaty w tym roku należności.

Więcej:

Czy dopłaty będą wypłacone na czas?

Natomiast minister Robert Telus zapewnił właśnie, że zaliczki dopłat będą wypłacane jak zwykle – czyli od 15 października.

Więcej:

Spotkanie ministra z rolnikami z województw lubelskiego i podkarpackiego

ARiMR jednak, pytana, czy wypłata dopłat jest zagrożona i dlaczego trzeba było zmienić operatora IT, nie jest zbyt rozmowna.

Odpowiada – po dwóch tygodniach: „uprzejmie informujemy, że wyczerpujące i aktualne – również na dzisiaj – stanowisko w sprawie Systemu Informatycznego Agencji zostało przedstawione w komunikacie, który znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/komunikat-arimr-w-sprawie-systemu-informatycznego-agencji-sia. Z uwagi na możliwość zaistnienia potencjalnego sporu z poprzednim wykonawcą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie będzie do odwołania udzielała dalszych informacji na ten temat.”

Na temat ewentualnego zagrożenia wypłaty dopłat nie ma w udzielonej informacji ani słowa.

Nie ma o czym mówić, czy nie ma problemu? Nie wiadomo.

Zastanawiające przy tym, że agencja nie wie też, ile wniosków o poszczególne dopłaty złożyli w tym roku rolnicy. Podaje tylko, że wszystkich wniosków złożono 1,246 mln, ale o które płatności i na jakie kwoty odebrała wnioski – już nie wyjaśnia. „Informowanie o poszczególnych płatnościach będzie możliwe po ogłoszeniu stawek przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – podaje. A trzeba podkreślić, że zwykle taka informacja o złożonych wnioskach była publikowana (oczywiście kwoty wnioskowane przez rolników na tym etapie – przed ogłoszeniem stawek w rozporządzeniach ministra – można podać tylko w euro). A więc może jednak system informatyczny agencji nie jest sprawny? Nie wiadomo.

Trzeba też podkreślić, że opóźniane są – i tak niewczesne – nabory wniosków o wsparcie w ramach Planu Strategicznego.

Więcej:

Opóźniają się nabory z Planu Strategicznego dla WPR

Posty powiązane

error: Content is protected !!