Scroll Top
monety laptop

Operator to system?
Fot. Mohamed Hassan z Pixabay

Operator to system?
Fot. Mohamed Hassan z Pixabay

Czy dopłaty będą wypłacone na czas?

Czy zmiana firmy usługowej do utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego Agencji oznacza brak tego systemu i możliwości wypłaty dopłat bezpośrednich przez ARiMR?

Ledwie ARiMR poinformowała o rozwiązaniu umowy zawartej 29 listopada 2022 r. z DXC Technology Polska sp. z o. o., i powierzyła świadczenie usług utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego Agencji wykonawcy Asseco Poland S.A., który realizował te usługi przed zawarciem umowy z DXC Technology Polska sp. z o. o., a już są obawy o  to, że dopłaty nie zostaną wypłacone na czas.

Poseł Stefan Krajewski mówił w Sejmie:

– Czy polscy rolnicy w ogóle w tym roku dostaną dopłaty, płatności? Na koniec sierpnia 2023 r., 5 miesięcy po rozpoczęciu przyjmowania wniosków, nie istnieje system komputerowy umożliwiający ich wypłatę. Chodzi o kwotę 21 mld zł dla ponad 1 mln 200 rolników. Agencja jest całkowicie nieprzygotowana do obsługi kampanii płatności obszarowych w 2023 r., a terminowa wypłata kwot należnych rolnikom jest niemal niemożliwa. Odpowiedzialność za ten stan rzeczy spoczywa bezpośrednio na obecnym kierownictwie agencji i ministerstwie rolnictwa. Agencja 25 sierpnia rozwiązała zawartą z DXC Technology Polska umowę z dnia 29 listopada 2022 r. na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego agencji umożliwiającego realizację zadań agencji. To jest karygodne.

Trzeba zauważyć, że ARiMR nie uprzedziła o niemożności wypłacenia dopłat bezpośrednich, a tylko wskazała, iż rozwiązała umowę z DXC Technology Polska sp. z o. o. z powodu wystąpienia „ważnych przyczyn leżących po stronie wykonawcy, powodujących realne i istotne ryzyko braku możliwości wypłat na rzecz beneficjentów środków finansowych (dopłat bezpośrednich i obszarowych finansowanych w większości z budżetu Unii Europejskiej) w ramach kampanii 2023, w łącznej kwocie ok. 21 mld zł.”

Nie oznacza to, że takich możliwości wypłat nie ma Asseco Poland S.A., realizujący usługę wcześniej.

„Umowa z Asseco Poland S.A. została zawarta na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania na wybór nowego wykonawcy w trybie konkurencyjnym, nie dłuższy niż 18 miesięcy. Wartość umowy wyniosła 89.642.547,43 zł netto” – poinformowała ARiMR.

Asseco i DXC od lat rywalizują ze sobą. W 2019 roku to Asseco wygrało w postępowaniu na obsługę SIA. Wówczas Arkadiusz Wójcik, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Społecznych w Asseco Poland, mówił:

– Asseco przez kilkanaście lat budowało, utrzymywało i rozwijało system SIA – w latach 2015-2016 zapoczątkowaliśmy miedzy innymi istotne zmiany technologiczne i architektoniczne, jakim został on poddany. Jestem przekonany, że nasza szeroka wiedza o tym systemie oraz wcześniejsze doświadczenia są gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług.

Posty powiązane

error: Content is protected !!