Scroll Top
mapa Europy

Coraz łatwiej przekraczać granice państw unijnych.
Fot. un-perfekt z Pixabay

Coraz łatwiej przekraczać granice państw unijnych.
Fot. un-perfekt z Pixabay

Bułgaria i Rumunia przyjęte do strefy Schengen

Od marca 2024 r. nie będą już przeprowadzane kontrole na granicach powietrznych i morskich, a jeszcze w tym roku ma zostać podjęta decyzja w kwestii zniesienia kontroli na granicach lądowych.

„W 2011 r. Komisja potwierdziła po raz pierwszy, że Bułgaria i Rumunia są gotowe na wejście do strefy Schengen. Od tego czasu kraje te niejednokrotnie pokazały, że spełniają warunki członkostwa w strefie Schengen. W 2022 i 2023 r. eksperci potwierdzili, że są już gotowe. Oba kraje wprowadziły odpowiednie środki w zakresie bezpieczeństwa oraz współpracy policyjnej i sądowej, aby zagwarantować, że UE pozostanie silna w obliczu zagrożeń bezpieczeństwa. Tym samym strefa Schengen rozszerzy się po raz dziewiąty. Da to impuls do rozwoju handlu i turystyki oraz pozwoli wzmocnić rynek wewnętrzny” – podaje komunikat prasowy.

Jak zapewniono, strefa Schengen jest również gotowa na przyjęcie Bułgarii i Rumunii: „W ciągu ostatniej dekady UE pracowała nad wzmocnieniem struktury chroniącej obszar bez kontroli na granicach wewnętrznych. Wprowadzono szereg środków w dziedzinie bezpieczeństwa, współpracy policyjnej i sądowej, aby zapewnić, że UE pozostanie silna wobec zagrożeń dla bezpieczeństwa. Strefę Schengen wspiera obecnie także nowy model zarządzania, nowy mechanizm oceny oraz roczny cykl sprawozdawczości i monitorowania. Wspólne wysiłki podjęte w ostatnich latach uczyniły strefę Schengen silniejszą i bardziej odporną.”

Przynależność do strefy Schengen to prawo, ale i obowiązek państw UE. Strefa Schengen obejmuje 27 krajów i rozciąga się na powierzchni ponad 4 milionów kilometrów kwadratowych, a jej populacja wynosi prawie 420 milionów ludzi. Wraz z Rumunią i Bułgarią strefa Schengen powiększy się do 4,5 miliona kilometrów kwadratowych i będzie liczyła 450 milionów mieszkańców.

Strefa Schengen stanowi integralną część ram prawnych UE. Zgodnie z Traktatami wszystkie państwa członkowskie UE muszą, gdy będą gotowe, stać się pełnoprawnymi członkami strefy Schengen.

 

Na podstawie komunikatu prasowego Komisji Europejskiej opr. MP

Posty powiązane

error: Content is protected !!